EFFECT4Buildings

EFFECT4Buildings Multi service contracting Bundling Teknologier EPC & ESCO Økonomiske beregninger Skrevet og sagt Workshop og møder EFFECT4Buildings 40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer fra bygninger. Der er derfor et stort potentiale for...
Effect4Buildings

Effect4Buildings

Effect4Buildings 40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer fra bygninger. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, som vi i dag ikke får indfriet. Det skyldes blandt andet en mangel på finansieringsmodeller målrettet...

Økonomiske beregninger

EFFECT4Buildings Multi service contracting Bundling Teknologier EPC & ESCO Økonomiske beregninger Skrevet og sagt Workshop og møder Økonomiske beregninger Ofte anvendes tilbagebetalingstid som afgørende parameter ved beregning af investeringspotentiale for...