Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

I projektet Circular Builders har et partnerskab bestående af ni svenske og danske kommuner og tre organisationer arbejdet med at udvikle, demonstrere og forankre cirkulære løsninger i byggeriet.

Formålet er at reducere byggeriets markante energi- og ressourceforbrug.

Det er sket i 13 konkrete byggeprojekter og genbrugsinitiativer og 18 strategier, vejledninger og procedurer. Partnerne har fået indsigt i og erfaringer med potentialerne og udfordringerne ved at bygge cirkulært.

Projektet er finansieret af Interreg Öks og Region Sjælland.

 

Dyk ned i erfaringerne

I dette katalog kan du blandt andet læse om konkrete erfaringer med efterspørgsel og med at bygge med genbrugsmaterialer og nedrive selektivt. Og du kan læse om indsatser, der forankrer cirkulære praksisser gennem ejendomsstrategier, planprocesser og klimaplaner.

10 konkrete læringer fra projektet

Partnerskabet har samlet 10 vigtige læringer om at bygge cirkulært

 

 

Samarbejdet på tværs af Øresund

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad, fortæller her om det dansk-svenske samarbejde. 

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk