Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

I projektet Circular Builders vil ni danske og svenske kommuner udvikle, teste og forankre løsninger for cirkulært byggeri, for at reducere energiforbruget i hele byggeriets værdikæde.

Gennem 19 konkrete cases vil kommunerne som bygherrer udvikle og forankre muligheder for at stille cirkulære krav i udbud af nedrivninger, renovering og nybyg. Som planlæggere og myndigheder vil kommunerne udvikle og forankre cirkulære principper i strategier, planer, politikker og konkrete udviklings-, bygge- og anlægsprojekter. Som facilitatorer vil kommunerne gå i dialog og samarbejde med markeds- og civilsamfundsaktører, der arbejder med cirkulære byggeløsninger, for at udvikle markedet for brugte byggematerialer og cirkulære løsninger fra både efterspørgsels- og tilbudssiden.

Opførelse og drift af bygninger belaster vores klima og miljø enormt og står for store dele af vores materiale-og energiforbrug. Cirkulært byggeri har potentialet til at mindske forbruget og de negative miljøeffekter.

Projektet er finansieret af Interreg Öks og Region Sjælland.

Fælles offentlig efterspørgsel skaber cirkulær innovation i byggebranchen

Konference den 4. maj 2022, 09:00 – 13:30

Hvilke cirkulære byggeløsninger kan markedet levere, hvis offentlige aktører går sammen om fælles efterspørgsel?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for denne konference, hvor offentlige bygherrer møder markedet og kickstarter en fælles offentlig-privat innovationsproces for cirkulære løsninger i byggeriet. Løsninger, som vi akut har brug for, for at løse både klima- og ressourceudfordringer.

På konferencen vil offentlige og private aktører sammen forsøge at svare på, hvad der skal til fra begge sider, for at bygherrerne kan skabe kritisk masse i efterspørgslen og markedet lykkes med at udvikle og levere cirkulære løsninger.

Læs mere og tilmeld dig her 

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk