Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Opførelse og drift af bygninger belaster vores klima og miljø. Bygninger står for 40 procent af materialeforbrug og 40 procent af energiforbruget i EU. Derudover er det indlejrede energiforbrug i bygninger ofte større end energiforbruget forbundet med driften.

Cirkulært byggeri kan mindske energiforbruget og reducere behovet for at anvende jomfruelige råstoffer – i flere led af byggeriets værdikæde.

I projektet Circular Builders vil vi udvikle, teste og forankre cirkulære løsninger sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Partnerne bag projektet  

Kontakt

 

Projektleder
Mette Marie Nielsen

mette.marie.nielsen@gate21.dk