KONTAKT

Projektleder
Katrine Lerhard

Katrine.lerhard@gate21.dk

Greater Bio

I fremtiden er det nødvendigt at anvende den biomasse vi har tilgængelig mere intelligent. Biomassen skal ikke blot ses som en energiressource, men indtænkes i en længere værdikæde, hvor biomassen anvendes der, hvor den kan skabe mest værdi først, for eksempel i materialeproduktion.

Når biomasser anskues ud fra et bredere perspektiv i forhold til anvendelse, så betyder det også, at de biomasser, der før blev anset som et restprodukt eller et problem, kan omdannes til anvendelige ressourcer. Anvendelsesmulighederne for biomassen spænder dermed bredt inden for både energi, næringsstoffer, jordforbedring, materialeproduktion og biodiversitet. Det er nødvendigt at få erfaringer inden for disse forskellige anvendelser, samt udvikle metoder til at vurdere, hvordan biomasserne udnyttes bedst i en lokal kontekst.

Greater Bio projektet sigter mod udviklingen af en bæredygtig bioøkonomi i forhold til både ressourceudnyttelse og energiproduktion i Greater Copenhagen. Projektets formål er derfor at optimere den cirkulære udnyttelse af biomasserne, fra rå biomasse til produktionen af biobaserede materialer og energi – og slutteligt som næringsstoffer, der tilbageføres til naturen og dermed bidrager til dannelsen af nye biomasser.

Projektet tager udgangspunkt i syv forskellige cases: Én case fungerer som en samlende case, hvor der skal udvikles et vurderingsværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at prioritere anvendelsen af deres biomasse, så den udnyttes mest optimalt, mens de seks øvrige cases har hvert deres fokus inden for anvendelsesmulighederne af de tilgængelige biomasser. 

Case 1: Dette er en strategisk case, hvor projektets kommuner og affaldsselskaber arbejder på at udvikle et vurderingsværktøj som kommunerne bedre kan lave en prioritering af hvad de lokale biomasser skal anvendes til for at sikre en optimal brug.

Case 2: Formålet med denne case er at omdanne tang fra uønsket affald til en brugbar ressource inden for bl.a. biobaserede materialer, biogas samt tilbageførelse af næringsstoffer til jorden.

Case 3: Formålet med casen er at undersøge rentable indsamlingsmetoder af græsset på kommunale arealer, samt hvordan det indsamlede græs kan udnyttes bedst muligt, eksempelvis til foder, proteinudvinding eller biogas.

Case 4: Formålet med casen er at undersøge og teste hvilken anvendelse af biokul, der har størst værdi, eksempelvis som jordforbedringsmiddel eller aktivt kul i biogasrørrensning.

Case 5: Formålet med denne case er at vurdere og teste indsamlingsløsninger af bioaffald fra restauranter og hoteller på Bornholm, med henblik på at anvende det i et biogasanlæg.

Case 6: Formålet er at understøtte den (eventuelt) kommende gasledning til Lolland, så den bliver grøn (biogas). Herunder en understøttelse af etableringen af to biogasanlæg.

Case 7: Formålet med casen er at øge udbuddet af biobaserede materialer produceret af restbiomasse, f.eks. tang, rasp, hamp mm.

 

Partnere i projektet:

                                                                                 

PROJEKTØKONOMI

Projektets samlede budget er på 2.171.938 €, hvoraf Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bidrager med 50%

 

PROJEKTPERIODE

1. januar 2020 til 30. september 2022.