IoT i bygninger

Dataopsamling til bedre drift og design

Udviklingen indenfor billige sensorteknologier og Internet of Things (IoT) giver spændende perspektiver for bæredygtig udvikling og drift af bygninger. Og teknologien er i hastig udvikling: Allerede i 2020 vil antallet af internetopkoblede enheder runde 30 milliarder styk.

Indsamling af data fra IoT enheder i bygninger giver nye muligheder for at få indsigt i bygningens anvendelse. Data som kan bruges til at skabe øget komfort, billigere og grønnere bygningsdrift og ikke mindst: Indsigt for bygherren i om de designvalg, der er taget, fungerer efter hensigten. Men hvordan skaber man en samlet platform for de forskellige enheder og teknologier, som giver både bygherre og bygningsejer den relevante indsigt i data?

Dét vil ELFORSK projektet ”IoT i bygninger – Dataopsamling til bedre drift og design” gøre sig umage med at levere et svar på. Samtidigt vil projektet være med til at skubbe til brancheudviklingen i retning af lettilgængelige og fleksible systemer, der giver bygningsejere bedre adgang til analyse af egne bygningsdata – og til at kontinuerligt kunne implementere behov for nye målepunkter.

 

Projektets mål:

 

Partnerskabet bag projektet har sat sig for at udvikle en metode for dataindsamling og analyse, der baserer sig på open source, udvalgte sensorteknologier og målepunkter som omfatter både bygningsdrift, energi og indeklima og bygningsdesign samt arealanvendelse. Sigtet er en løsning andre bygningsejere og driftsansvarlige i princippet selv kan bygge og anvende. Vi tror på, at vi ved hjælp af indsigten fra den indsamlede data kan fastholde og/eller øge værdien af vores bygninger.

 

Hovedleverancer bliver at udvikle og teste en dataopsamlingsarkitektur i en række use-cases:

 • Dimensionering af mødecenter og måling af indeklima
 • Forbrugs- og driftsovervågning af el-, vand og varmeforbrug
 • Tilstedeværelse i kontorer og måling af indeklima

Det er en væsentlig pointe i projektet, at de valgte use-cases skal kunne reproduceres og derfor ligner use-casene i de to bygninger også hinanden. Der er dog forskelle, der skyldes forskellig vinkling og begrænsninger i budgettet.

På baggrund af use-casene vil projektet:

 • Evaluere vores metode, valg af sensorer og implementering
 • Formidle vores testresultater og erfaringer
 • Invitere til branchedialog om videreudvikling og værdiskabelse

 

For at lykkes med at anvende IoT på en værdifuld måde i bygningsdrift og bygningsdesign, vil partnerskabet adressere en række delformål:

 • Udforske hvilken værdi IoT, dataindsamling og -analyse kan tilføre bygningsejere, driftsfolk og brugere.
 • Bidrage til hvordan bygninger kan anvende data fra IoT til drifts- og designoptimering.
 • Identificere og adressere barrierer for hvorfor indsigt i data ikke altid bliver omsat til nye handlinger
 • Hjælpe investorer til at stille værdifulde krav til dataindsamling
 • Skabe rammer for branchedialog omkring indsamling af og ejerskab over bygnings- og driftsdata

 

FAKTA:

 

Partnere

Projektet er et partnerskab mellem NCC, PKA, Pensiondanmark, DEAS, IT-U og Gate 21.
Du kan læse mere om de enkelte partneres motivation for at være med i projektet under “Om Partnerskabet”.

Finansiering

Projektet er finansieret af:

 

Varighed:

01.03-18 – 01.12-19. Projektet er afsluttet. Læs slutrapporten her.

Projektleder:

Peter Weitzmann, Konceptudviklingschef NCC Danmark A/S

Mere information

Peter Weitzmann, Konceptudviklingschef NCC Danmark A/S
petwei@ncc.dk

Lærke Møller Toftlund, Kontaktperson, Gate 21
laerke.moeller.toftlund@gate21.dk