Mindre støj i boliger

HVORDAN STØJRENOVERER VI
VORES BOLIGER OG BYRUM BEDST?

1,4 millioner danskere er i dag plaget af trafikstøj over den vejledende grænseværdi. Samtidig viser prognoserne, at vejtrafikken vil fortsætte med at stige i byområder, med voksende støjgener til følge. Hvis vi vil reducere støjproblemet fremover, skal vi blandt andet fokusere på indsatser, der modvirker at støjen udbredes og trænger ind i vores bygninger.

Manglende viden stopper udvikling

Selvom trafikstøj og anden støj i byrummet er et udbredt og voksende problem, bliver mulighederne for støjreducerende tiltag i bygninger og byrum ofte oversete. Mange håndværkere, rådgivere og arkitekter har for eksempel fokus på energi, men de færreste medtænker støj. Det skyldes blandt andet manglende viden om, hvilke muligheder man har som støjplaget boligforening- eller selskab for at reducere støj i og omkring ens bygninger. Der mangler også et sted at gå hen, når man som borger, håndværker eller rådgiver søger viden.

Bredt samarbejde om mindre støj

Projektet vil inspirere og udbrede viden om bygningsnære støjløsninger og sætte støj på dagsordenen, når støjbelastede bygninger og udearealer skal renoveres og fornyes. Projektet samarbejder med kommuner, ejer- og andelsboligforeninger, almene boligselskaber, private udlejningsejendomme, virksomheder og andre organisationer, der er interesserede i at teste gode støjløsninger i bygninger og byrum. Projektet har fokus på videndeling og vil udvikle informationsmaterialer, presseaktiviteter og afholde arrangementer, hvor man kan få mere viden om støj i og omkring boligen.

Der er i projektet et mindre støtteløb til implementering og effektmåling af støjløsninger. De nye løsninger skal demonstrere, teste og vise eksempelvis eksisterende og nye vindue- og altanløsninger, og støjreducerende byrumsløsninger. Læs mere om muligheden for støtte i menuen til venstre.

TIDSPERIODE:

Projektet gennemføres i 2018 – 2019

PROJEKTDELTAGERE:

Gate 21, Rambøll, Delta, Glarmesterlauget, Det Økologiske Råd, kommuner og boligforeninger.

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

MERE INFORMATION:

Printvenligt faktaark om projektet

Vil du have mere info om projektet eller drøfte muligheder for samarbejde, så kontakt:

Projektleder Julie Holt
julie.holt@gate21.dk

Programleder Kirstine Hjorth Lorenzen
kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk