GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

OM GATE 21

 

10 år for grøn omstilling

Folketinget står samlet bag et mål om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er lige dele ambitiøst og nødvendigt. For vi er på vej mod en global temperaturstigning på 3,2 grader, hvis vi alene holder os til forpligtelserne i Parisaftalen. Det skriver UNEP i sin seneste rapport, der udkom i november. Det er vi, fordi verdens ledere har brugt ti år på at forhandle. Ti år, hvor vi skulle have handlet.

Danmark har også manglet konkret, ambitiøs national handling til at nedbringe vores CO2-udledning. Det har været kommunerne og de fælles regionale initiativer, der har holdt hånden under den grønne omstilling sammen med forskningen og de grønne frontløbervirksomheder og forsyningsselskaber.

 

En fælles platform for grønne løsninger

Det har netop været tydeligt i Gate 21, der gennem de sidste ti år har bygget en stærk triple helix-organisation og er blevet kommunernes, regionernes, virksomhedernes og forskningens fælles platform for grønne løsninger, grøn innovation og grøn vækst i Greater Copenhagen.

Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet om at være et grønt foregangsland inden for energi­omstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger. Vi tester grønne løsninger, med afsæt i den offentlige efterspørgsel, som kan skaleres og udbredes til hele landet – til inspiration for resten af verden.

 

1000 dage med handling

De næste tusinde dage bliver afgørende, hvis vi skal nå omstillingsmålene nationalt og internationalt og holde de globale temperaturstigninger under to grader. Derfor sætter vi i anledning af vores tiårs jubilæum billeder på, hvad partnerskabet skal de næste tusinde dage.

Billeder, der viser, hvordan vi vil handle. Hensigtserklæringer om at ville bremse den globale opvarmning er ikke tilstrækkelige. Vi mangler konkrete planer med konkret HANDLING. Handling, så vi kan omstille vores energi­system til vedvarende energi og transporten til fossilfrihed. Handling, der skubber den cirkulære økonomi ind i virksomheder og i kommunerne. Og handling, der viser, hvordan nye digitale løsninger kan sikre bedre og grønnere drift af vores byer og landsbysamfund – og samlet løfter os i mål med en drivhusgasreduktion på 70 procent i 2030.

Det er samfundsinnovation i praksis. Det er partnerskab for grøn omstilling og handling.

10 ÅR & 1000 DAGE MED HANDLING

En række partnere fortæller om værdien af samarbejdet og de resultater, partnerskabet har opnået de første ti år. Og så giver deres bud på, hvad vi vil gøre de næste 1000 dage for at sætte handling bag de ambitiøse mål for den grønne omstilling.

10 år 1000 dage

VISION

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

 

MISSION

Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst.

ÅRSBERETNING 2018

KONTAKT

Direktør
Poul Erik Lauridsen

poul.erik.lauridsen@gate21.dk