Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til et mere ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genbrugt eller genanvendt. Dét er udgangspunktet for projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner udvikler og demonstrerer kommunernes styrkepositioner inden for cirkulær økonomi gennem partnerskaber mellem kommuner, affaldsselskaber og virksomheder.

Målet er, at Partnerskab for Cirkulære Kommuner skal være med til at realisere de økonomiske såvel som de miljø- og ressourcemæssige gevinster som omstillingen kan kaste af sig. Seks konkrete indsatser Projektets partnere dykker ned i centrale områder som

  • øget ressourceeffektivitet
  • direkte genbrug
  • cirkulære indkøb
  • byggeri
  • øget genanvendelse af erhvervsaffald.

Læring på tværs

Det er desuden et kerneelement i projektet at sikre læring på tværs af cases og kommuner. Derfor er der blevet afholdt tre masterclasses for projektets partnere. Firmålet var at opbygge deltagernes kompetencer inden for arbejdet med cirkulær økonomi.

Du kan læse mere om de tre masterclasses og finde præsentationer her. 

 


FAKTA

Partnere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner er støttet af Region Hovedstaden og drives af Gate 21 i samarbejde med RUC og Concito

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 7,42 millioner kroner og Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,67 millioner kroner.

Varighed

Projektet løber fra august 2018 – januar 2021

Download brochure om Partnerskab for Cirkulære Kommuner her

KONTAKT

Line Bech

line.bech@gate21.dk

Programleder for Cirkulær Økonomi og Ressourcer i Gate 21