Test en elcykel

Bilkøer og trængsel fra transport er et problem mange oplever dagligt. Samtidig udgør CO2-udledningen fra transport en stigende andel af den samlede udledning – både i Danmark og globalt. At lade bilen stå til fordel for et andet transportmiddel giver en åbenlys klimagevinst for samfundet. Eksempelvis udleder en kilometer på en elcykel cirka 12 gram CO2, mens en kilometer i bil udleder i gennemsnit 132 gram. Projektet Test en Elcykel vil gerne hjælpe danskerne op på elcyklen og dokumentere gevinsterne herved.

Formålet med Test en Elcykel er at få flere borgere og medarbejdere til at vælge elcykel frem for bil. Det gøres ved, at otte kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden udlåner elcykler til alt 1.700 bilpendlere og får dem til at hoppe på elcyklen i stedet. Projektets målgruppe er bilister med mere end fem kilometer til arbejde eller uddannelsessted, fordi undersøgelser viser, at størstedelen af alle ture på mellem fem og 11 kilometer foregår i bil.

Test en Elcykel vil udbrede kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed ændre opfattelsen af, hvor langt du kan cykle på den daglige tur mellem hjem og uddannelses- eller arbejdssted. Men det tager tid at ændre en transportvane. Derfor låner projektets testpersoner en elcykel i tre måneder. Testpersonerne vil efterfølgende blive fulgt i en etårig periode for at dokumentere, hvor mange der fastholder den nye vane.

Målene er at:

  • Få 1.700 bilpendlere til fremover at foretage tre ud af fem pendlerture på elcykel frem for bil.
  • Nedbringe CO2-udledning fra pendling. Efter testperiodens udløb, forventes det, at testpersonerne vil stå for en årlig reduktion i CO2-udledning på 410 tons ved at tage elcykel i stedet for bil.
  • Forbedre medarbejderes og borgeres sundhed.
  • At udlede 300 tons CO2 mindre i testperioden.

 

FAKTA

Partnere

Kommuner: Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odense, Roskilde og Gentofte.
Hospitaler i Region Hovedstaden: Bornholm, Herlev, Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup, Frederiksberg & Bispebjerg, Gentofte, Amager & Hvidovre, samt Nordsjælland.

Finansiering

Projektets budget er på cirka 7,5 millioner kroner, hvoraf Region Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje støtter projektet med knap 5 millioner kroner.

Varighed

August 2013 – september 2016

Projektleder

Gate 21

Mere information

Emma Liisberg, projektleder Transport