Test en elcykel

Er tre måneder på elcykel nok til at omvende en bilist? Det mener projektet Test en Elcykel, hvor otte kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden vil få i alt 1.700 bilpendlere til at hoppe på elcyklen.

En kilometer på en elcykel udleder ca. 12 gram CO2 – en kilometer i bil udleder i gennemsnit 132 gram km. Der er derfor store klimagevinster at hente, hver gang en dansker vælger elcykel frem for bil. Det er de gevinster, som projektet Test-en-elcykel skal demonstrere.

4 ud af 100 solgte cykler er i dag elcykler, men det vil projektet gerne ændre på. I Test en Elcykel vil kommuner og hospitaler udbrede kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed ændre opfattelsen af, hvor langt man kan cykle på den daglige tur mellem hjem og uddannelses- eller arbejdssted.

Transportvaneundersøgelser om medarbejderes pendlervaner viser, at langt størstedelen af alle ture på mellem fem og 11 kilometer foregår i bil. Projektets målgruppe er bilister med mere end 5 kilometer til arbejde eller uddannelsessted.

Det tager tid at ændre en transportvane. Derfor skal projektets testpersoner cykle på el-cykel i 3 måneder. Testpersonerne vil efterfølgende blive fulgt i en 3-årig periode for at dokumentere, hvor mange der fastholder den nye vane.

 

Hvem kan låne en elcykel?

Ansatte i de deltagende kommuner og på de otte deltagende hospitaler, kan teste en elcykel i 3 måneder. Se hvilke kommuner der deltager nedenfor.

Som borger kan man også teste en elcykel. Det er en forudsætning for alle deltagere, at man har mere end 5 kilometer til arbejde og kører i bil. Man skal desuden have lyst til at prøve at cykle på arbejde minimum tre-fire dage om ugen.

Endelig skal man som testperson eje en smartphone. Det er muligt at læse mere om forudsætningerne for deltagelse på kampagnesiden www.testenelcykel.dk.

 

Udlån af elcykler begynder til foråret

Elcyklerne lånes ud tre gange om året i 3 måneder ad gangen. De første elcykler udlånes per 1. april 2014. Sidste heat gennemføres fra 1. juni – 25. august 2016. Tilmelding kan ske på hjemmesiden www.testenelcykel.dk.

 

Målsætninger for Test en Elcykel

• Introducere elcyklen til nuværende bilpendlere med mere end 5 kilometer mellem bopæl og arbejde.
• Konvertere 1.700 nuværende bilpendlere til pendlere, som foretager tre ud af fem pendlerture på elcykel fremover.
• Nedbringe CO2-udledning fra pendling. Efter testperiodens udløb, forventes det, at testpersonerne vil stå for en årlig reduktion i CO2-udledningen på 410 tons ved at tage elcyklen i stedet for bilen.
• Forbedre medarbejderes og borgeres sundhedstilstand.
• At udlede 300 tons CO2 mindre i selve testperioden.

Grønt Mobilitetskontor

Læs mere om Gate 21’s transportprojekter under Grønt Mobilitetskontor

Fakta


Titel: Test-en-elcykel
Resume: I projektet bliver medarbejdere og borgere, der pendler mere end 5 km til arbejde i bil tilbudt at afprøve en elcykel i hver tre måneder. 1.700 borgere og medarbejdere i otte kommuner og på otte hospitaler i Region Hovedstaden skal teste en elcykel. Målsætningen er at konvertere nuværende bilpendlere til pendlere, som foretager tre ud af fem pendlerture på elcykel fremover.
Formål: At få flere borgere og medarbejdere til at vælge elcykel frem for bil.
Finansiering: Projektets budget er på ca. 7,5 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje støtter projektet med knap 5 mio. kr.
Partnere: Kommunerne: Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odense, Roskilde og gentofte. Følgende hospitaler i Region Hovedstaden: Bornholm, Herlev, Rigshospitalet, Frederiksberg & Bispebjerg, Glostrup, Gentofte, Amager & Hvidovre, samt Nordsjælland.
Projektledelse: Gate 21
Kontaktperson: Emma Liisberg, Gate 21
Tidsramme: August 2013 – september 2016