BAGGRUND FOR DAGEN

Den 29. april 2020 har International Noise Awareness Day (INAD) 25-års jubilæum. Dagen er grundlagt i 1996 af ”Center for Hearing and Communication” (CHC) og udsprunget fra organisationen ”Citizens for a Quieter City”. Dagen har til formål at skabe opmærksomhed på behovet for at sænke støj i byen og udbrede viden om eksisterende løsninger til at reducere støj. INAD har siden da udviklet sig til at blive en international kampagne med stor gennemslagskraft. Udover at INAD har 25-års jubilæum, så er 2020 også internationalt lydår.

Timingen af et dansk event, som sætter fokus på støj, er utrolig god også på andre måder. EU/EEA udgiver i starten af 2020 en ny samlet rapport ”Noise in Europe”, WHO-rapporten ” WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region” fra 2018 er fortsat meget aktuel, Gate 21 genudgiver Hvidbogen om trafikstøj, Regeringens Infrastrukturpuljen vil måske være til forhandling og meget mere. Herudover har der været meget stor opbakning fra rigtig mange institutioner og virksomheder til indsatsen. Alt i alt en rigtig god platform for et bredt og vellykket event med lokale indsatser rundt i hele landet.

Center for Hearing and Communication

Grundlægger af International Awareness Day

Sound2020

Læs om det globale initiativ her: www.sound2020.org/