Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen i 2035 i forhold til i dag

Danmark har et samlet grønt vækstpotentiale på 270 mia. kr. i årlig meromsætning i 2035 sammenlignet med i dag

De samlede globale investeringer i klimavenlige energiteknologier forventes at ligge på mellem 34.000 og 51.100 mia. kr. frem mod 2035

Grønne job er højproduktive, og værditilvæksten per ansat er høj

GATE 21 ARBEJDER MED