SEMINAR: Energirenovering af private boliger

Kom til seminar og få indblik i en række cases og erfaringer med at fremme private energirenoveringer samt en ny hvidbog for kommunernes anvendelse af energidata.

Se programmet og tilmeld dig her
Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen i 2035 i forhold til i dag
Danmark har et samlet grønt vækstpotentiale på 270 mia. kr. i årlig meromsætning i 2035 sammenlignet med i dag
De samlede globale investeringer i klimavenlige energiteknologier forventes at ligge på mellem 34.000 og 51.100 mia. kr. frem mod 2035

Grønne job er højproduktive, og værditilvæksten per ansat er høj

Gate 21 arbejder med