af | apr 13, 2016

Projektet Bæredygtig Bundlinje giver 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden hjælp til at gøre deres produkter grønnere, spare på energi og materialer eller finde guld i deres affald. Projektet skydes i gang ved et arrangement på Københavns Rådhus den 14. april 2016.

100 virksomheder i hovedstadsregionen skal i de kommende to år have mere fokus på deres affald, forbrug af materialer og energi eller deres produkters levetid. Det sker i projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor Københavns, Fredensborg, Allerød Kommune samt Frederikssund Erhverv giver 100 virksomheder gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsplaner.

Alle virksomheder og kommuner i Region Hovedstaden kan søge om at være med i projektet.

“Med projektet Bæredygtig Bundlinje får vi som kommune mulighed for sætte skub i den grønne vækst i 100 små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne får hjælp til at lave en individuel plan for, hvordan deres produkter og services kan blive grønnere, eller hvordan virksomheden kan spare på energi og materialer. Alle tiltag skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grøn vækst i Region Hovedstaden,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Kvalificeret rådgivning i vente

I projektet får virksomhederne hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet København. Virksomhederne får endvidere tilbudt gratis rådgivning. Projektet ledes af partnerorganisationen Gate 21 og er støttet af EU’s Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden. Alle kommuner i Region Hovedstaden har mulighed for at deltage i projektet.

Vægt på skræddersyede løsninger

Bæredygtig Bundlinje tilbyder virksomhederne et gratis skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens interesser og markedssituation. Forløbet indeholder: screening, analyse af grønne potentialer, konsulentbistand, processtøtte og redskaber til at måle effekten af tiltag. Analysen munder ud i en grøn forretningsplan, der hos andre virksomheder har vist sig at føre til øget vækst og konkurrenceevne.

” Virksomheder kan få ny inspiration til, hvordan de kan udvikle deres forretning – for eksempel gennem brug af miljøvenlige materialer, genbrug af dele af produktet eller at genanvende materialer. Kommunerne har en vigtig rolle som i denne forandringsproces. Det er trygt og nemt at deltage for virksomhederne, da tilbuddet er lokalt forankret. For kommunen spiller projektet positivt ind i indsatsen for grøn erhvervsudvikling og bidrager til at opnå lokale klima- og miljømål,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

Bæredygtig Bundlinje skydes i gang torsdag

’Grønnere virksomheder med kommunen som medspiller’ torsdag den 14. april 2016, klokken 13.00-15.30 på Københavns Rådhus.

Her bliver der blandt andet givet eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med grønne forretningsplaner, og vist hvordan Københavns Kommune har arbejdet med energibesparelser i handels- og servicevirksomheder. Erfaringer, som kommunen nu viderefører i Bæredygtig Bundlinje.

Se programmet for eventet