I oktober 2013 gennemførte Aarhus Kommune en stor undersøgelse af transportvanerne blandt 4.000 medarbejdere på 24 virksomheder i erhvervsområdet Skejby i det nordlige Aarhus. Undersøgelsen blev gennemført som en del af Formel M-projektet og har til formål at gøre status over medarbejdernes valg af transportmidler til og fra arbejde og i arbejdstiden.

For at tilskynde virksomhederne til at gøre en ekstra indsats for at få medarbejderne til at svare på spørgeskemaet lovede Aarhus Kommune at belønne de virksomheder, der fik 80 procent af medarbejderne eller derover til at svare. 


Høje svarprocenter belønnes med julehjerter
Overordnet svarede 66 procent af medarbejderne i de deltagende 24 virksomheder på spørgeskemaet. På 14 af de 24 virksomheder lykkedes det at få over 80 procent af medarbejderne til at svare. Det betød, at Aarhus Kommune skulle belønne 1.200 medarbejdere! 


Efter lidt betænkningstid blev det besluttet, at belønningen i anledningen af julen skulle være honninghjerter med transportlogo og en julehilsen fra Aarhus Kommune og Formel M.

Rådmand lykønsker koncerndirektøren for NRGi
Honninghjerterne blev naturligvis kørt ud med cykelbud.

Den første leverance blev afleveret hos NRGi, hvor koncerndirektør Søren Sørensen tog imod 100 hjerter fra rådmand for Trafik og Miljø, Bünyamin Simsek.

”Transportvaneundersøgelsens formål er at give virksomhederne et overblik over medarbejdernes transportvaner. På den måde kan man i virksomhederne arbejde med at ændre vaner til gavn for medarbejderne, virksomhederne og klimaet. I øjeblikket er trafikpresset på Skejby enormt. Og muligheden for at udbygge vejene er ikke til stede. Derfor er der brug for at tænke i andre baner. Og det vidner den store svarprocent om, at virksomhederne i Skejby gerne vil være med til,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Flere cykler i NRGi
Udover at have en svarprocent på 80 er NRGi også en af de arbejdspladser i området, der de sidste 2 år har arbejdet målrettet med mobility management og udarbejdet en mobilitetsplan.

”Vores medarbejdere oplever til daglig udfordringerne ved transporttiden til og fra arbejde. Derfor er vi meget optaget af at kunne finde nye løsninger på trafikproblemerne for ikke bare vores egne medarbejdere, men også vores mange kunders. Her er samarbejdet med kommunen af stor værdi. Med undersøgelsen i hånden har vi således rigtige gode forudsætninger for at kunne arbejde videre med at ændre vores trafikvaner i en mere grøn retning,” siger Søren Sørensen.

Og arbejdet har allerede båret frugt. Siden 2011 er andelen af cyklende medarbejdere hos NRGi steget, mens andelen af medarbejdere, der kører i bil til arbejde er faldet. Det kunne NRGi konstatere, da de studerede den individuelle rapport, som hver virksomhed i Skejby har modtaget i tillæg til den samlede rapport. Udarbejdelse af de individuelle virksomhedsrapporter er også finansieret af Formel M-projektet.