17 af hovedstadsregionens kommuner mødtes d. 6. febrauar til workshop i Gate 21. Anledningen var Gate 21´s kommende rolle som operatør på centrale dele af klimastrategien for hovedstadsregionen. Blandt emnerne på programmet var spørgsmålet om, hvordan samarbejder mellem offentlige aktører, erhvervsliv og universiteter kan løfte regionens klimaindsats. Som afslutning på dagen blev borgmestre, direktører og medarbejdere fra kommunerne præsenteret for de resultater Gate 21 har opnået gennem offentligt-privat samarbejde i projekterne Formel M og Plan C.

 


Den fælles klimastrategi for hovedstadsregionen er udarbejdet af Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden . Strategien er sendt i høring hos de 29 kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen og forventes politisk vedtaget i Regionsrådet og KKR i marts 2012.Paneldebat med formand for Gate 21 Anne Grete Holmsgaard (th), Strategisk Direkør i NCC og bestyrelsesmedlem i Gate 21 Martin Manthorpe, Formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj og Teknisk direktør i Ballerup Kommune Søren Krøigaard (foto Gate 21).