Transportsektoren udgør en af de allerstørste udfordringer i omstillingen til et fossilfrit samfund. Både offentlige og private aktører arbejder hårdt for at overkomme udfordringerne og finde løsninger, der kan bidrage til en transportsektor med større fleksibilitet og mindre CO2 udledning.
 
I denne workshop tager vi fat i den offentlige transport og zoomer ind på eldrevne busser. En udbredt opfattelse er, at eldrevne større transportmidler er for dyre i indkøb og ikke egner sig til drift over længere tid og stræk på grund af de manglende muligheder for hurtig opladning. Men er dette en forældet myte?
 
Tre cases viser i denne workshop state of the art indenfor eldrevne busser, som allerede er i drift i flere byer. Vi skal debattere konkrete muligheder for at fremme den eldrevne kollektiv transport, og Københavns Kommune og Malmö stad vil give deres bud på de kommunale udfordringer og potentialer, der knytter sig til området.

Slide In
Et 4-årigt projekt i Landskrona, hvor eldrevne busser skal køre dels ved strøm fra luftledninger og dels via batteridrift. Projektet skal bidrage til et renere miljø og et fossilfrit Landskrona. Læs mere om Slide In.

PRIMOVE
I Mannheim i Tyskland har Bombardier sat eldrevne busser i drift, hvor bussens batterier oplades trådløst på busruten.  Læs mere om PRIMOVE.

TOSA
TOSA projektet i Geneve i Schweitz har sammen med ABB sat batteridrevne eldrevne busser i drift, hvor bussens batterier lades op mens bussen holder stille ved stoppestedet.  Se film om TOSA.


Workshop
2. oktober 2013
Kl. 12.00 – 16.00
Sted: Hyllie Infopoint, Malmö Arena, Indgang – Hyllie Stationstorget. Hyllie st. er første stop efter Øresundsbroen, når man kommer fra Danmark.

Deltagelse er gratis.

Tilmelding inden 27. september til mbj@adm.aau.dk.


Hent program.