Plan C Exits deltagere illustrerer det store netværk, som er blevet skabt i Plan C.

 

Cirka 18 minutter. Så længe tog det deltagerne til Plan C’s afsluttende arrangement at tegne de hundredvis af streger, der viser, hvor stort et netværk de hver især har opbygget under det tre-årige Plan C-samarbejde.

 

Netværk var også en af ting, som både Gate 21’s direktør Poul Erik Lauridsen nævnte i hans tale, og som deltagerne i Plan C Exit fremhævede, da de blev spurgt til de vigtigste ting, der er blevet skabt i Plan C.

 

”Netværket i Plan C er kendetegnet ved, at det er bredere og mindre branchespecifikt end de netværk, vi normalt deltager i. Desuden er der i mindre grad fokus på ’hvad er der i det for mig’. I Plan C-netværket mødes folk omkring det fælles mål, at de gerne vil arbejde med OPI.”

 

Således fortæller Almut Kaiser, der er chefkonsulent i Dansk Byggeri. Hun var med i projektgruppen omkring den ansøgning til Region Hovedstaden, der blev startskuddet til Plan C og har fulgt projektet på tæt hold hele vejen.

 

Også Hans Blinkilde, der er sektionsdirektør i NCC, fremhæver netværk som en af de væsentligste grunde til NCC’s interesse for Plan C:

 

”Plan C har givet os som privat virksomhed en mulighed for at komme tættere på kommunerne og forstå, hvad der er vigtigt for dem.”

 

NCC har været med i udviklingen af Plan C’s Totalværdimodel, der er et digitalt værktøj til helhedsorienteret energirenovering.

 

Læs mere om resultaterne fra Plan C i det netop udkomne produktkatalog, som kan læses her eller bestilles ved at sende en mail til: gate21@gate21.dk