34 kommuner i fem stærke Gate 21-projekter

af | jun 1, 2018

Ikke mindre end 34 kommuner er repræsenteret i de fem Gate 21-projekter, som er blandt de 100 bedste klimaløsninger i den spritnye publikation Klima100.

“Et stort tillykke til kommunerne og de øvrige partnere i projekterne, som er med i Klima100. Det vidner om stærke partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, som vi kan være stolte af,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

De fem projekter i Klima100 er:
Energi på Tværs, Bæredygtig Bundlinje, DOLL, Test en Elcykel og Frederiksberg som en case i Cleantech TIPP. Læs mere om dem nedenfor og find Klima100 publikationen her.

Fælles energivision i hovedstadsregionen

Projektet Energi på Tværs er bundet sammen af en stærk vision om, at el- og varmeforsyningen er fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050.

33 kommuner, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden koordinerer og samarbejder om energiomstillingen i hele hovedstadsområdet gennem strategisk energiplanlægning. Det er unikt, at så mange centrale aktører er enige om en fælles energivision. Det giver en fælles ramme og retning, som styrker den grønne omstilling – den sker med større hastighed, større effektivitet, færre fejlinvesteringer og færre suboptimeringer, end hvad aktørerne ville have formået individuelt.

”Vi kommer til at se tilbage på Energi på Tværs, som helt afgørende for at vi lykkedes med den grønne omstilling. Det brede tværgående partnerskab er vores styrke,” siger Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden.

Den 25. maj 2018 afholdt Energi på Tværs Energipolitisk Topmøde. Her blev blandt andet den Fælles Strategiske Energiplan præsenteret. Læs mere om projektet, og find resultaterne her:
www.energipåtværs.dk

Energi på Tværs kan findes under Klimaplaner på side 95 i Klima100 publikationenLæs mere her.

Grønne forretningsmodeller vinder frem

Bæredygtig Bundlinje skaber CO2-reduktioner og materialebesparelser hos 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. Virksomhederne modnes hen imod den grønne omstilling og cirkulære økonomi ved at få udviklet nye, grønne forretningsplaner. Det sker i tæt samarbejde med kommunen, brancheorganisation og vidensinstitutioner. Indtil videre har projektet kortlagt 770 tons CO2-reduktioner.

“Bæredygtig Bundlinje er et konkret og handlingsorienteret projekt, der styrker de lokale virksomheders energi- og materialeforbrug og dermed deres bundlinje,” siger borgmester for Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.

Bæredygtig Bundlinje er et samarbejde mellem København, Fredensborg og Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet København.

Læs mere om Bæredygtig Bundlinje her.

Bæredygtig Bundlinje kan findes under Cirkulær Økonomi på side 156 i Klima100 publikationen. Læs mere her

Unik testfacilitet udfylder hul i markedet

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling skaber potentiale for massive ressourcebesparelser i vores byer – hvis der vel at mærke investeres i de rigtige løsninger. DOLL Living Lab skal understøtte kommuner, regioner, producenter og andre aktører fra ind- og udland i at træffe de bedst kvalificerede beslutninger om udvikling, implementering og investering i løsninger inden for intelligent byudvikling.

DOLL har opnået noget helt unikt ved at bringe kommuner, vidensinstitutioner og mere end 50 virksomhedspartnere sammen om at skabe et integreret økosystem af løsninger i ét samlet testmiljø. Det skaber synergier på tværs af værdikæder og nye samarbejdsrelationer – og i sidste ende mere innovation og mere integrerbare løsninger til gavn for borgerne.

To tredjedele af landets kommuner har været på besøg i DOLL. Dertil kommer repræsentanter fra mere end 100 udenlandske byer fordelt på mere end 40 lande – som alle har fået inspiration og indsigt til at vælge de Smart City-løsninger, som giver bedst mening for dem.

”Med DOLL har vi vist, at man med fremsynethed, vilje og de rigtige samarbejdspartnere kan skabe et bæredygtighedsinitiativ, der giver stor international opmærksomhed,” siger borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune.

Læs mere om DOLL her

DOLL kan findes under Energieffektivisering og Teknologi på side 82 i Klima100 publikationen. Læs mere her

Elcykler skaber vaneændring

Danmarks hidtil største elcykelprojekt Test en Elcykel er et unikt eksempel på, hvordan vi inden for transport kan flytte vaner ved at afprøve en ny transportform. Mere end 50 procent af de 1.681 testdeltagere cykler stadig helt eller delvist et år efter, de har prøvet en elcykel i tre måneder. Hele 34 procent cykler til arbejde minimum tre dage om ugen et år efter testperioden.

Test en Elcykel er et samarbejde mellem otte kommuner, otte hospitaler i Region Hovedstaden og Gate 21, hvor det er lykkedes at skabe et positivt aftryk på klimaet. I projektperioden på tre år nedbragte de 1.681 testdeltagere deres CO2-udledning fra pendling med 154 ton. Og de personer, som er blevet ved med at cykle, bidrager med en varig CO2-reduktion på 338 ton om året. Projektet er afsluttet i efteråret 2016.

“Projektet har bidraget til at gøre vores by endnu grønnere og har betydet, at borgere i Roskilde fortsat kan låne en elcykel, efter projektet er afsluttet,” siger borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune.

Læs mere om resultaterne fra Test en Elcykel her

Test en Elcykel kan findes under Mobilitet på side 134 i Klima100 publikationen. Læs mere her

Kommune kickstarter innovation

Frederiksberg kommunes case om klimatilpasning i projektet Cleantech TIPP handler om at udvikle og teste regnvandsbede, der tilbageholder regnvand fra veje og tage effektivt og samtidig gavner bede og beplantning og skaber grønne byrum uden miljøbelastning af eksempelvis grundvand.

Cleantech TIPP arbejder metodisk med Offentlig Privat Innovation og markedsdialog. Casen er et fremragende eksempel på, hvordan offentlige midler kan skabe innovation og fremme udvikling af nye klimatilpasningsprodukter inden for snævre kommunale budgetter. Projektets løsninger er skalerbare i størrelse og til andre byer, samt lette at anlægge og drifte.

”På Frederiksberg lægger vi vægt på at skabe innovative klimaløsninger i samarbejde med erhvervslivet og borgerne, så vi sammen skaber endnu mere værdi for hele byen,” siger Jørgen Glenhøj, borgmester, Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes case er en del af Cleantech TIPP, som er drevet af Gate 21. Cleantech TIPP modtager EU-midler fra Interreg-ÖKS. Derudover er projektet finansieret af kommunal medfinansiering- og kommunale anlægsmidler.

Læs mere om Cleantech TIPP her

Frederiksberg casen kan findes under Ansvarligt Indkøb og Byggeri på side 32 i Klima100 publikationen. Læs mere her

 

Om KLIMA100

Klima100 samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner i hele landet. Publikationen skal hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.
Læs hele publikationen her.

Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia.

Klima100 publikationen har fokus på kommunerne, men projekterne i Gate 21 løftes også af en lang række andre partnere, som har stor andel i projekternes succes.