Region Hovedstaden har netop besluttet at støtte Gate 21s projekt Formel M med 6 mio. kr.

18 partnere står bag formulering af et projekt om Mobility Management til i alt 24 mio kr., heriblandt en række kommuner, DSB, Movia, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Partnerkredsen har også ansøgt Center for Grøn Transport om støtte og her ventes svar til november.

Aktiviteterne i Formel M omfatter en række kommunale demonstrationsprojekter, som skal samle erfaringer med metoder, udfordringer og effekter af at anvende mobilitetsstyring i Danmark. Projektet rummer tre hoveddele: Et Grønt Mobilitetskontor, Lokal Mobilitetsindsats og Planlægning, samt en enhed for Strategi og Analyse.