1. Begivenheder
  2. Gate 21, Auditoriet
I dag

Vil du arbejde med databaseret energiledelse i kommunale og almene bygninger?

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Vil du spare penge og CO2 i din kommunes bygninger og samtidig få bedre indblik i brugernes adfærd og komfort?
Så vær med, når Gate 21 og Energikontoret Skåne inviterer kommuner, almennyttige boligselskaber og andre relevante aktører til opstartsmøde om en Intereg-ansøgning om databaseret energiledelse.

De gode løsninger skal skaleres

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

20 kommuner bakker op om projekt, der udvikler brugen af data til intelligent byudvikling Den 30. september vises resultaterne af projektet ved en innovationsdag, som afholdes hos Gate 21 Konference 14:00 - 15:30 Markedsplads 12:30-14:00 og 15:30-17:00 I projektet har kommuner og leverandører i tæt samarbejde udviklet 12 prototyper indenfor områderne mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. […]

Energirenovering af private boliger med kommunen som facilitator

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kom til workshop om energirenoveringer og hør om: cases og erfaringer med at fremme energirenoveringer i private enfamilie boliger faciliteret af kommuner under SAVE-E projektet. hvordan din kommune kan bruge energidata til optimering af indsatsen. seneste nyt fra Energi på Tværs og det fælleskommunale samarbejde på området. hvilke muligheder, der findes for at skaffe funding […]

Konkrete tiltag til kommunernes arbejde med klimasikring

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Skybrudssæsonen står for døren, og det sætter yderligere fokus på kommunernes arbejde med klimasikring. Stormflod, ekstremregn og grundvandsstigninger er en stor udfordring for kommunerne. Hvor højt står grundvandet? Hvordan kan vi skabe et bedre overblik over anlæg for Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg), så også graveaktører ved, hvor anlæggene er? Og kan vi skabe et […]

Masterclass: Cirkulær økonomi i kommunerne – hvordan sikrer vi den strategiske forankring?

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

De danske kommuner står over for en fundamental omstilling til en cirkulær økonomi, hvor ressourcer kontinuerligt cirkuleres, og hvor planetens evne til at understøtte vores samfund og økonomi varetages nøjsomt. For at lykkes med denne omstilling, skal de kommunale cirkulære indsatser tænkes bredt og forankres på alle niveauer – politisk, økonomisk, ledelsesmæssigt og blandt borgerne. […]

Konference: Moving People – towards sustainable societies

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Årets vigtigste konference stiller skarpt på, hvordan vi gennem transport kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og mobilitet. Sæt kryds i kalenderen den 10. og 11. september.

Gratis

Masterclass om geotermi – den oversete grønne energi

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Varme fra jordens indre, også kaldet geotermisk energi, er en vedvarende energikilde, som med udfasningen af fossile brændsler er et godt bud på hvordan vi skal opvarme vores huse i fremtiden. Det er særligt relevant i eksisterende fjernvarmeområder. Men er geotermi relevant for din kommune og dit forsyningsselskab? Er det økonomisk konkurrencedygtigt? Og kan vi […]

Kom og showcase jeres løsninger, der rammer kommunernes IoT- og data behov

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Projektet Sikker & Anvendt Data har til formål at styrke anvendelsen af IoT-løsninger på tværs af kommuner for at forbedre mobilitet, klima og miljø. Det gør vi ved at understøtte et datadrevet innovationsmiljø, hvor vi stræber efter at finde de bedste løsninger på markedet. I den anledning vil vi gerne invitere relevante virksomheder til et […]

Rådgivermøde i Bæredygtig Bundlinje 2.0

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kan du rådgive virksomheder i at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller? Så kom til rådgivermøde i Bæredygtig Bundlinje 2.0 mandag den 17. juni  Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en ny indsats, hvor vi sætter skub i den grønne udvikling hos små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. Vi tilbyder virksomheder processtøtte og konsulenthjælp til at gøre […]

IoT-baseret affaldshåndtering

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 9.30-16.30 inviterer Smart City Cluster Denmark, KL, DOLL Living Lab, Dansk Affaldsforening og Gate 21 til en dag med fokus på indsamling og håndtering af kommunalt affald i byrum ved brug af digitale løsninger. En række kommuner er godt i gang med at udrulle digitale løsninger i større omfang, […]

Kan digitalisering redde verdensmålene?

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Årsmøde, Borgmesterforum & Generalforsamling i Gate 21 Verdens ressourcer er under pres, og der er mere end nogensinde før brug for, at vi finder nye løsninger på mange af de udfordringer, som vi står overfor. Ifølge en rapport fra McKinsey kan Smart City-løsninger hjælpe med at løfte på op mod 70 procent af FN's verdensmål. […]

Seminar om støjvolde: Muligheder, udfordringer, miljø og effekt

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Hvordan kan man anvende støjvolde til at mindske trafikstøjen? Og hvilke muligheder og udfordringer skal man være opmærksom på i forhold til planlægning, udformning, miljø, økonomi og effekt? Det er nogle af de ting, du kan få svar på, når Gate 21 inviterer til seminar om støjvolde. Seminaret er primært henvendt til ledere og medarbejdere […]

Fyraftensmøde: Brug data til at forudse trafikmønstre

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Den 29. april afholder Gate 21 et fyraftensmøde om, hvordan data kan bruges til at forudse trafikmønstre for interesserede kommuner. I projektet Den Regionale Datahub har Egedal Kommune netop testet en prototype, der skal afhjælpe trafikale problemer, inden de reelt opstår. Prototypen inddrager demografiske data for byudviklingsområdet, og på den måde er det muligt for […]

Invitation til markedsdialogmøder for lyskonsulenter

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Gate 21 og Innovation Skåne indbyder hermed konsulenter i Danmark & Sverige til informationsmøder om et nært forestående udbud af rammeaftaler vedrørende rådgivning om inden- og udendørsbelysning til partnerne i projekt Lighting Metropolis – Green Economy. Partnerne er bl.a. både danske og svenske kommuner, og interesserede tilbudsgivere skal være klar til at levere relevant rådgivning […]

Opstartsmøde på det tekniske spor i Den Regionale Datahub

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Onsdag den 27. februar inviterer Den Regionale Datahub projektets samarbjedspartnere til opstartsmøde på det tekniske spor. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi bedst deler data på tværs af kommunerne og hvilke krav vi skal stille til datadeling. På dagen vil der blandt andet være et par oplæg, der skal inspirere os til, hvordan vi […]

Politikerseminar om klimatilpasning i kommunerne

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Klimaet ændrer sig, og vi får mere ekstremt vejr. Kom og bliv klogere på, hvordan din kommune bedre kan tackle klimaændringer, når KLIKOVAND, CALL Copenhagen, Vand i Byer, Forsikring & Pension og Region Hovedstaden inviterer til politikerseminar.

Gratis

Workshop: Plast i virksomhedernes produkter og emballager

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kom til workshop om plast i virksomhedernes produkter og emballage Gate 21 afholder en workshop, der fokuserer på fremtidens udfordringer for virksomhederne. Til workshoppen vil Miljøministeriet orientere om de fremtidige krav til virksomhederne – og Teknologisk Institut vil fortælle, hvordan man praktisk opfylder de nye krav. Program for dagen 12.30 – 13.00 Registrering og kaffe […]

Masterclass i cirkulær økonomi

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Sådan kickstarter kommunerne den cirkulære omstilling Lær mere om, hvordan din kommune kan arbejde med cirkulær økonomi, når Partnerskab for Cirkulære Kommuner inviterer til masterclass den 16. januar 2019. Masterclassen fokuserer på det fortløbende arbejde med affalds- og ressourceplaner. Vi vil kigge på anvendelsen af planerne som strategisk udviklingsværktøj i kommunerne og diskutere de nationale […]

Nytårskur – Den Regionale Datahub

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Tirsdag den 15. januar 2019 inviterer Den Regionale Datahub sine samarbejdspartnere til nytårskur, hvor vi både vil se tilbage på året, der er gået - hvad har vi sammen opnået i Den Regionale Datahub - og kigge frem mod 2019. Det nye år bliver spændende. Kommunerne i projektet har identificeret en række udfordringer indenfor mobilitet, klimasikring […]

Orienteringsmøde – Sikker & Anvendt Data

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Vi starter nyt projekt op – vil din kommune være med? Tirsdag den 11. december 2018 inviterer Gate 21 din kommune ind for at høre mere om et nyt projekt, vi starter op – Sikker & Anvendt Data – IoT-løsninger for mobilitet, klima og miljø i Greater Copenhagen. På dagen vil I kunne høre mere […]

Opstartsmøde på driftssporet i Den Regionale Datahub

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Så starter vi op på driftssporet i Den Regionale Datahub Tirsdag den 4. december inviterer Den Regionale Datahub til opstartsmøde på driftssporet. På dagen vil vi have fokus på de driftsudfordringer, Teknik- og Miljøforvaltningerne sidder med i en kommune - og hvordan data kan være med til at løse de udfordringer. På dagen vil vi […]

Workshop: Bygningers samspil med energisystemet og Smartness Indicators

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

I samarbejde inviterer Energistyrelsen, Intelligent Energi og Gate 21 til workshop om energieffektivisering og bygningers mulighed for at bidrage til et fleksibelt energisystem med fokus på bedre brug af data.

Det støjer stadig… Folkemøde om trafikstøj.

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kom med til folkemøde om trafikstøj. En dag hvor du kan blive klogere på støjens omfang og indvirkning på din sundhed og trivsel, møde politikerne og give input til det politiske arbejde med at forebygge trafikstøj, få svar på spørgsmål om støj i boligen og inspiration til løsninger og høre hvordan vejstøj lyder og opfattes under […]

Hvordan kan miljømærker bidrage til en bæredygtig bundlinje i din virksomhed?

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Bæredygtig Bundlinje inviterer til workshop om de forskellige mærkningsmuligheder og hvilke miljømærker, der kan give størst værdi for lige netop jeres virksomhed. Workshoppen er relevant for små og mellemstore virksomheder fra alle brancher. UDBYTTE Bliv introduceret til forskellige miljømærker - og deres styrker og svagheder Start jeres arbejde med miljømærkning allerede på workshoppen ved en […]

TEMAMØDE: STØJ OG KLIMASKÆRMEN

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Vær med, når projektpartnerne bag ”Mindre støj i boliger” inviterer byggeriets parter til en dialog i branchen om, hvordan støjen fra trafikken kan reduceres i byens boliger. På mødet vil vi bringe aktører sammen på tværs af branchen og hjælpe dem med at blive opdateret på den seneste viden, diskutere konkrete eksempler og identificere udviklingspotentialer. […]

Kick-off for markedet i Den Regionale Datahub

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Sæt kryds i kalenderen den 16. august 2018 Kommunerne er allerede i fuld gang med arbejdet i Den Regionale Datahub. Nu er tiden inde til at invitere virksomheder med ombord. Den 16. august 2018 afholdes der kick-off-møde, hvor interesserede virksomheder vil få indblik i perspektiverne i innovationsprojektet. Den Regionale Datahub er et toårigt projekt, der […]

Kick-off for Den Regionale Datahub

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Alle kommuner i Region Hovedstaden inviteres med til at skyde det nye projekt Den Regionale Datahub i gang den 8. juni 2018!   Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, der skal styrke datasamarbejdet på tværs af kommunegrænser i regionen. Det skal skabe løsninger på nogle af de store udfordringer, som kommunerne i dag står over […]

Temadag: LED-belysning i kommunale bygninger

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Lighting Metropolis afholder spændende seminar om LED-belysning i kommunale bygninger torsdag d. 8. marts 2018, kl. 10.00-14.30 i Gate 21 – Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund. Du kan se programmet nedenfor og sikre din tilmelding i dag. Program 09.30   Registrering & kaffe m. croissant 10.00   Velkommen & præsentation af dagens program v/ Sif Enevold, Lighting Metropolis 10.10   Fremtidens kontorbygning m. Gate 21's […]