Konference: SMART CITY 2019 – Partnerskaber for skalering

10. december 2019

Digitale løsninger kan skabe bæredygtige byer. Den 10. december afholdt vi Smart City konference med fokus på partnerskaber og skalering.

Læs mere om, hvordan Gate 21 arbejder med verdensmål 11 her  

Læs mere om, hvordan Gate 21 arbejder med verdensmål 17 her

 

Greater Copenhagen vil være en samlet, stærk vækstmetropol, der tiltrækker virksomheder og dygtige medarbejdere gennem grøn omstilling

GATE 21

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

PARTNERE & MEDLEMMER

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. Nedenfor kan du læse mere om vores indsatsområder.

Gate 21 fremmer den grønne omstilling gennem projekter med særligt fokus på fem indsatsområder. Dem kan du læse mere om i boksene til højre.

Klik her for at se alle vores projekter.

BÆREDYGTIGE DIGITALE SAMFUND

Gate 21 vil understøtte, at Greater Copenhagen på optimal vis udnytter de nye digitale muligheder til at skabe effektive, bæredygtige og klimarigtige løsninger til gavn for borgere og virksomheder – og at dette kobles med innovation og jobskabelse i erhvervslivet og grøn vækst i regionen.

CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER

Gate 21 vil sætte fokus på videndeling, etablere nye samarbejder mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner og finde nye værktøjer, så potentialerne fra en mere cirkulær økonomi kan høstes. Indsatser inden for cirkulær økonomi er afgørende for at fastholde og udvikle Greater Copenhagen som verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

BÆREDYGTIGE BYER & BYGNINGER

Gate 21 vil sikre en bæredygtig og energieffektiv bygningsmasse, som understøtter målsætningen om at omstille til 100 procent vedvarende energi. Gate 21 udvikler og demonstrerer i brede partnerskaber energieffektive løsninger og innovative samarbejder, som bidrager til at fremme grøn vækst og reducere CO-udledning.

BÆREDYGTIG MOBILITET

God mobilitet er afgørende for byernes udvikling og arbejdsmarkedet. Tilgængelighed såvel som trængsel er en udfordring for at skabe vækst i Greater Copenhagen. Samtidig er transportsektoren den vanskeligste sektor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen.

ENERGI-
OMSTILLING

Gate 21 vil bidrage aktivt til omstillingen af energisektoren til 100 procent vedvarende energi ved at udvikle og demonstrere nye metoder, systemer og løsninger inden for området med det formål at bidrage til at fremme grøn vækst og reducere CO-udledning.

Er du interesseret i at blive en del af Gate 21?

Så kontakt Partnerchef Trine Kromann her