En række danske byer som Aarhus, Aalborg, Odense og København etablerer i disse år letbaner. 

Nye partnerskabsprojekter blomstrer frem for at skabe effektiv og grøn mobilitet med letbanen og under byggefasen.

Til dette års TRAFIKDAGE i Aalborg har Movia og Gate 21 taget initiativ til to sessioner om letbaner,  hvor vi trækker udenlandske erfaringer til TRAFIKDAGE og efterfølgende sætter spot på danske eksempler.

”Bæredygtige mobilitetsplaner for letbaner og kollektive trafikkorridorer
Executive session, mandag den 24. august kl 10.30 med Gilles Bentayou fra CEREMA , Frankring og Josefin Larking fra Trafikverket, Sverige.

  • Gilles fortæller om franske byers erfaringer med kontrakter ’contracts d’axe’ der sætter rammerne for byudvikling og klima i transportkorridorer på tværs af kommuner og bygrænser.
  • Josefin fortæller som mobilitetsansvarlig i Göteborg, om ’Västlänken’ en ny pendler baneforbindelse ind gennem Göteborg.

”Mobilitetsplanlægning i forbindelse med letbaner”
Workshop,  mandagen den 24. august kl. 15.00-16:30.
Her relateres det franske og svenske oplæg til de danske letbane projekter.

  • Odense Letbane præsenteres af Carsten Henriksen fra Odense Kommune
  • Aarhus letbane set fra Djursland præsenteres af Henrik Bernberg fra Syddjurs Strategiske Mobilitetsplan og Anne Bach fra Midttrafik.
  • Letbanen i Ring 3 præsenteres af Vibeke Linde-Strandby fra Ringby-samarbejdet og Anna Thormann fra Gate 21.

Se programmet for TRAFIKDAGE her

http://www.trafikdage.dk/program/Program_netudgave_2015.pdf