Foto: Aalborg Universitet.
 
Af Lene Carlsen
 
Til august 2014 starter den nye masteruddannelse Bæredygtig Omstilling (MBO) ved Aalborg Universitet (AAU). Uddannelsen er 2-årig, men på halv tid, hvilket betyder, at den kan gennemføres samtidig med, at de studerende fastholder deres job på nedsat tid. 
 
”Master i Bæredygtig Omstilling er en generalistuddannelse, der vil give et bredt overblik over de mange omstillingsprocesser, der er i gang inden for områder som eksempelvis fødevarer, energi, industri, arealanvendelse og ressourcer,” fortæller studieleder ved AAU John Holten-Andersen og tilføjer: ”Samtidig indebærer den projektorienterede undervisningsform, at de studerende kan fordybe sig i emner, der er særligt relevante for deres arbejde. Projekterne gennemføres typisk i de studerendes virksomheder.”
 
Bæredygtig omstilling kræver tværfaglige profiler
Uddannelsen har et tværfagligt perspektiv, som giver de studerende kompetencer inden for de tre dimensioner af bæredygtighed: Miljø, økonomi og sociale forhold.
 
”Uddannelsens helhedsorienterede perspektiv er central. Vi har brug for folk, der kan etablere netværk på tværs af eksisterende strukturer, og som er i stand til at samtænke forskellige politikker. Vi har brug for kandidater, der kan motivere til og drive de processer, som en bæredygtig omstilling rejser på alle niveauer. De skal være fagligt kompetente, men samtidig kunne forholde sig til de psykologiske, sociale og kulturelle udfordringer, som en omstilling rejser,” siger Jens Andersen, Planchef i Hofor og medlem af uddannelsens Advisory Board.  
 
Studerende skal have uddannelse på bachelorniveau
Den nye masteruddannelse i Bæredygtig omstilling på AAU henvender sig til personer med en relevant længerevarende uddannelse på minimum bachelorniveau samt tre års erhvervserfaring med eksempelvis funktioner inden for miljø, bæredygtighed og CSR.
 
”Uddannelsen retter sig især mod ansatte, der befinder sig i grænselaget mellem det strategiske og operationelle niveau i en organisation, og som foruden faglig indsigt også har brug for at kunne sætte forandringer på dagsordenen og føre dem ud i livet. Derfor lægger uddannelsen også vægt på at formidle politisk og organisatorisk indsigt og udruste de studerende med personlige og ledelsesmæssige kompetencer,” slutter John Holten-Andersen.
 
 
Der afholdes informationsmøder om uddannelsen i København d. 27. marts og i Aarhus d. 3. april 2014. 
 
Læs mere om uddannelsen og informationsmøderne på hjemmesiden: http://mbo.aau.dk/