– Antallet af medarbejdere i Skejby-området vil stige fra 10.000 til 14.000 inden for en kort årrække, så det har skabt et nødvendigt behov for at undersøge potentialerne for at komme lettere og mere hensigtsmæssigt på arbejde, fortæller Joy Alrø Steen fra Klimasekretariatet i Aarhus Kommune.

De 11 virksomheder har gennem halvandet år arbejdet sammen om at omdanne rejsetid til kvalitetstid.  Initiativer, der skal få flere ud af egen bil
Hver virksomhed har iværksat initiativer, som ligger i tråd med deres behov. Nogle virksomheder har købt elcykler og elbiler, og andre har indgået aftale om delebilsordning.


Trafikselskabet Midttrafik har også spillet en aktiv rolle i Skejby-netværket. Midttrafik har arbejdet med nye måder at formidle viden om de kollektive transportmuligheder og er proaktivt gået i dialog med virksomhederne i Skejby.


Det kommende store projekt bliver en fælles samkørselsportal for hele Skejbyområdet.


Transportvaneundersøgelse danner basis for nye ideer
Aarhus Kommune har i samarbejde med virksomhederne gennemført en transportvaneundersøgelse blandt de ansatte og 5.100 har svaret. Netværket bruger undersøgelsen til at planlægge initiativer, der skal få flere til at køre sammen, cykle eller tage bussen.


– Vi glæder os til at dele vores erfaringer med andre Formel M-partnere, og til at få ny inspiration til det videre arbejde med mobility management, fortæller Joy Alrø Steen.


Læs mere om Skejby mobilitetsnetværk