Den familieejede virksomhed Airmaster har siden 1991 fokuseret på produktion og udvikling af decentral ventilation med varmegenvinding. Virksomheden beskæftiger 75 ansatte i Aars, hvorfra firmaet leverer energirigtigt indeklima til det nordeuropæiske marked. Hos Airmaster ser de et klart formål med partnerskabet i Gate 21.


“Hos Airmaster mener vi, at Gate 21 har skabt nye og forbedrede muligheder for design og procesoptimering på tværs af normale skel mellem forskningsinstitutioner, leverandører, bygherrer og ejere. Med Gate21 som tovholder kan alle parter lære noget og udvikle sig til gavn for miljøet og energiforbruget i vores bygningsmasse.,” forklarer Lars Vestergaard, der er administrerende direktør i virksomheden. 


Airmaster indtræder i Gate 21 fra årsskiftet, og Lars Vestergaard ser frem til såvel konkrete projekter som videnudveksling i netværk.


“Gate21’s tilgang, baseret på at søge nye veje for at finde nye løsninger, falder godt i tråd med den holdning, vi har i Airmaster. Som kommende partner er vi overbevist om, at vi kan bidrage med vores ideer og produkter i relevante projekter. Samtidig er vi også sikre på, at vi får adgang til kompetencer i netværket af partnere som vil kunne tilføre os en masse relevant ny og spændende viden,” fortæller Lars Vestergaard. 


Læs mere om Aormaster på deres hjemmeside.