Foto: Shutterstock

I løbet af de næste 10-15 år skal gadebelysningen i hele Albertslund udskiftes fordi den er gammel og nedslidt. Albertslund Kommune ønsker at etablere en ensartet belysning med energirigtige LED-armaturer i hele kommunen.

 

Med overtagelsen af belysningsanlægget fra DONG Energy griber Albertslund Kommune muligheden for at drive udviklingen af innovativ gadebelysning i samarbejde med førende danske lysvirksomheder og forskningsinstitutioner.

 

– Vi vælger nu at stå frit med hensyn til fremtidige valg af teknologi og samarbejdspartnere for at kunne udskifte vores belysningsanlæg til den mest avancerede energirigtige teknologi. For Albertslund Kommune er det naturligt at deltage i arbejdet med at udvikle de mest innovative løsninger og at gå i front med klima- og miljødagsordenen. Derfor stiller vi byen til rådighed for at skabe Danish Outdoor Lighting Lab, DOLL, hvor fremtidens gadebelysning skal testes i byens rum, siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

 

Samarbejde med DONG Energy også i fremtiden

Albertslund Kommune og DONG Energy har indgået en aftale om at driften af belysningsanlæggene i Albertslund – altså service og vedligehold af net og armaturer – varetages af DONG Energy i de kommende fem år.

 

Men kommunen samarbejder også med DONG Energy om udviklingen af nye smarte løsninger på fremtidens udfordringer på lysområdet. DONG Energy deltager nemlig også i Danish Outdoor Lighting Lab-samarbejdet, blandt andet som medlemmer af konsortiets Advisory Board.

 

– Vi har haft et glimrende samarbejde med Albertslund Kommune om overdragelsen af belysningsanlæggene, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde. DONG Energy har som et af fire kernepunkter i vores nye 2020-strategi at skabe intelligente energiløsninger til gavn for kunderne, og heri passer samarbejdet med kommunen om DOLL fint,  siger Lars Clausen, koncerndirektør i DONG Energy

 

 

 

FAKTA

OVERDRAGELSEN AF BELYSNINGSANLÆG

 

Med virkning fra den 1. april 2013 overtager Albertslund Kommune det samlede udendørs belysningsanlæg i kommunen. Albertslund Kommune har indgået aftale med DONG Energy om at selskabet varetager driften af belysningsanlæggene i de kommende fem år.

 

 

FAKTA

DANISH OUTDOOR LIGHTNING LABORATORY, DOLL

 

DOLL er et samarbejde om at udvikle produkter der kan hjælpe Danmark med at reducere CO2-udslippet gennem energibesparelser på belysning. I DOLL udvikler danske designere, rådgivere og producenter sammen nye produkter.

 

Missionen med DOLL er at give danske virksomheder og forskning et forspring i den globale konkurrence samt øge danske kommuner og private bygherrers implementering af grønne belysningsløsninger.

 

Bag DOLL står en række private virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner, der har fået bevilliget 15 mio. kr. fra Green Lab under Energistyrelsen til projektet fra januar 2013. Projektet løber i 3 år fra 2013 til 2016.

 

DOLL driftes i Gate 21. De øvrige partnere er: DTU Fotonik, Københavns Universitet, Albertslund Kommune, Dansk Center for Lys, Innovationsnetværket Dansk Lys, ELTEL Networks.