Dagen bød først på en gennemgang af tidsplan og økonomi i Plan C projektet, dernæst diskuterede de enkelte delprojekter, hvordan ressourcerne skal anvendes i de næste tre år. Næsten alle projektdeltagere i Plan C samlet på en gang.
 Foto: Kenneth Løvholt


Efter frokosten præsenterede Søren Pedersen fra passivhus.dk en række europæiske eksempler på energirigtig renovering af boligblokke. Eksemplerne var god inspiration til resten af eftermiddagens program, hvor demonstrationsprojekterne i Plan C blev vendt. Partnerne i Plan C har budt ind med en række planlagte renoveringer indenfor både boliger, offentlige kontorbyggerier og skoler, hvor Plan C kan bidrage med elementer energirigtig renovering. Eftermiddagens diskussioner viste, at der var mange relevante muligheder i de cases, der blev præsenteret.Et af flere mulige demonstrationsprojekter i Plan C.
 Foto: Kenneth Løvholt


Delprojekterne vil i de kommende måneder endeligt fastlægge, hvordan demonstrationsprojekterne skal udformes.