Silent City

 

 

 

 

 

 

Link til andre initiativer omkring trafikstøj

Der findes allerede en række initiativer, som sætter fokus på trafikstøj. Silent City ønsker støtte op omkring de allerede eksisterende tiltag og viden, som er afgørende i kampen mod støj. Vi har forsøgt at skabe et overblik over nogle af de vigtige tiltag, myndigheder og forskning, som fokuserer på trafikstøj. Derudover  findes der en lang række danske organisationer og teknologileverandører, som  blandt andet arbejder med udvikling af støjskærme, støjdæmpende asfalt, støjdæmpende vinduer, ITS, støjmålinger samt en stor mængde danske rådgivere, som alle arbejder med at rådgive omkring støj.

 

Danske myndigheder

BaneDanmark

Trafikstyrelsen

Miljøstyrelsen

Vejdirektoratet

Transport- og Bygningsministeriet

 

Lovgivning – Danmark og EU

Miljøstyrelsen

EU

 

Forskning

Statens Institut for Folkesundhed

Kræftens Bekæmpelse

Det Økonomiske Råd

FORCE

Hvidbogen for trafikstøj giver et godt overblik over støjgener

 

Væsentlige rapporter og publikationer

Roligbolig.dk

Future brief: Noise abatement approaches, Science for Environment Policy, Issue 17, April 2017

WHO: Environmental Noise Guidelines for the European Region

Links between noise and air pollution and socioeconomic status, Science for Environment Policy, September 2016

Noise impacts on health, Thematic issue, Science for Environmental Policy, EU Commission, 2015

Noise in Europe; EU’s Miljøagentur, 2014

Støjhandlingsplaner – foreløbig afrapportering fra, Danmark, Miljøstyrelsen, 2014

National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2013 

Evaluering af vejstøjsstrategien, Rambøll, 2010

Støjgener fra byveje og motorveje

Noise annoyance from urban roads and motorways

 

Auralisering

FORCE

 

Danske organisationer

Innovationsnetværket Dansk lyd

Akustisk selskab

Teknologisk institut

Vi elsker stilhed

 

Europæiske initiativer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Euronoise

FEHRL

CEDR – Conference of European Directors of Roads

 

Andre internationale projekter

WHO

Internoise konference