Energirigtig drift skal være billig drift, og det skal ikke være dyrere at benytte energirigtige løsninger i nybyggeri.

Nina Kielland fra pka ARKITEKTER i Tronheim, vil holde oplæg om et miljørigtigt kontorbyggeri Tronhjem på ca 16.000 m2, hvor det bl.a. gennem optimering af byggeprocessen er lykkedes at sænke det samlede energiforbrug og opnå en god økonomi i byggeriet.

Københavns Kommune og Københavns Energi har udarbejdet et inspirationskatalog til bygherrer og rådgivere med en række anbefalinger om energiforsyning til lavenergibyggeri og til byggeri i lavenergiområder i København. På seminaret vil Københavns Kommune og Københavns Energi præsentere kataloget.

Læs mere