Innovationsnetværk for Smart Urbanisering

Arrangementer

April 2019: Hvordan integreres IoT-baserede løsninger med den digitaliserede bys systemer?

Aarhus og Hørsholm, april 2019

April 2019: Matchmaking med henblik på at forme konsortier der kan byde ind i markedsdialog om digitale mobilitetsløsninger

Albertslund, april 2019

Maj 2019: Matchmaking mellem leverandører af services til byer og leverandører af digitale byplatforme samt byer og forskere

Albertslund, maj og november 2019

Maj 2019: Tema om Smart Urbanisering på Internet Week Denmark

Aarhus, maj 2019

Maj 2019: Vejbelysningsdagen med fokus på blandt andet trådløs lysstyring og digital infrastruktur

Odense, maj 2019

Juni 2019: Smart City-spor på IoT Week

Aarhus, juni 2019

Juni 2019: Seminar om forbundne automatiserede køretøjer med fokus på Vehicle-2-X kommunikationsteknologier

Albertslund, juni 2019

August 2019: Præsentation af fire prototyper på databaserede kommunale mobilitetsløsninger og hvordan private virksomheder kan byde ind med løsninger

Albertslund, august 2019

September 2019: Krav til virksomheder med digitaliserede byløsninger i relation til byers behov og hvordan løsninger spiller sammen på tværs og deler data

Albertslund, september 2019

September 2019: Delegation til Nordic Edge, nordens største Smart City-event

Stavanger, september 2019

September 2019: Seminar om førerløse køretøjers betydning for fremtidens bæredygtige byplanlægning

Albertslund, september 2019

Oktober 2019: Præsentation af Smart City-løsninger fra en række internationale projekter på C40 topmøde

København, oktober 2019

Oktober 2019: Overblik over væsentlige Smart City forskningsfelter med virksomhedsdeltagelse på High Tech Summit

Lyngby, oktober 2019