Vil du have en mere bæredygtig forretning? Grøn og cirkulær forretningsudvikling gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje. I Bæredygtig Bundlinje 2.0 kan du som lille eller mellemstor virksomhed få gratis hjælp til at komme i gang.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 er syv kommuner kommuner, tre vidensinstitutioner, tre brancheorganisationer og to energirådgivere gået sammen for at hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Alle virksomheder bliver tilbudt en energiscreening, der afdækker, hvor virksomheden kan hente energibesparelser. Derefter kan virksomhederne vælge at gå videre i et af to forskellige spor – et spor med fokus på enkeltstående temaspecifikke indsatser og et spor med fokus på udvikling af cirkulær forretningsmodel, der inddrager hele virksomhedens værdikæde.

 

Virksomhedsforløb

I det temaspecifikke spor dykker virksomheden ned i én eller flere konkrete grønne indsatser. Det kan være affaldshåndtering, arbejde med miljømærker, reduktion af madspild eller optimering af logistik.

I det andet spor udvikler virksomhederne i samarbejde med DTU nye innovative forretningsmodeller med udgangspunkt i cirkulær økonomi. Hele virksomhedens værdikæde – fra design og produktion til leverandører og forbrugere – for at finde og indfri de cirkulære potentialer.

Et kerneelement i projektet er samarbejdet med videns- og uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at du som virksomhed kan få hjælp til at udvikle din forretning fra studerende fra DTU, AAU og Cphbusiness. Det tilbud kan du læse mere om her

 

Hvem kan deltage?

Projektet henvender sig primært til virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen, men virksomheder i andre brancher har også mulighed for at være med. Det er et krav, at virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed ifølge EU’s definition og beliggende i Region Hovedstaden. 

 

Ansøg om at være med

Udfyld ansøgningsskemaet, så kontakter vi dig hurtigst muligt og drøfter dine muligheder i projektet. 

Kommunerne i Bæredygtig Bundlinje 2.0


Partnerne bag projektet  

Projektet er en del af EU’s Regionalfondsprogram, der sigter mod at styrke den økonomiske vækst i Danmark.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 løber fra 2019 til 2022 og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Hovedstaden og projektets partnere. Finansieringen er fordelt således:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EU) – 50 procent
  • Region Hovedstaden (Vækstforum) – 9 procent
  • Partnere i projektet – 41 procent

 

Kontakt

 

Projektleder
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

Download brochure om Bæredygtig Bundlinje 2.0 her

Læs om Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.