Grøn og cirkulær forretningsudvikling gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje. I Bæredygtig Bundlinje 2.0 kunne små lille og mellemstore virksomheder få gratis hjælp til at komme i gang med den grønne omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 gik ni kommuner, fem vidensinstitutioner, seks brancheorganisationer og to energirådgivere sammen for at hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Alle virksomheder blev tilbudt en energiscreening, der afdækkede, hvor virksomheden kunne hente energibesparelser. Derefter kunne virksomhederne vælge mellem flere rådgivningsforløb af mere cirkulær økonomisk karakter – alt efter hvilke indsatser, de ønskede at arbejde videre med. Du kan læse mere om rådgivningstilbuddene her på siden. 

 

Virksomhedsforløb

Virksomhederne havde mulighed for at dykke ned i én eller flere konkrete grønne indsatser. Det kunne være affaldshåndtering, arbejde med miljømærker, reduktion af madspild, biodiversitet, bedre udnyttelse af ressourcer eller optimering af logistik.

Der var også mulighed for at udvikle nye innovative forretningsmodeller i samarbejde med DTU. Studerende tog her fat i konkrete udfordringer virksomhederne stod overfor og kom med forslag til cirkulære løsninger.

Et kerneelement i projektet var samarbejdet med videns- og uddannelsesinstitutionerne. Det betød, at virksomheder kunne få hjælp til at udvikle deres forretning fra studerende fra DTU, AAU, Cphbusiness eller KEA.
Det tilbud kan du læse mere om her.

 

Hvem kan deltage?

Projektet henvendte sig primært til virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen, men virksomheder i andre brancher havde også mulighed for at være med. Det var et krav, at virksomheden var en lille eller mellemstor virksomhed ifølge EU’s definition og beliggende i Region Hovedstaden.

 

Partnerne bag projektet  

Projektet var en del af EU’s Regionalfondsprogram, der sigter mod at styrke den økonomiske vækst i Danmark.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 løb fra 2019 til 2022 og blev finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Hovedstaden og projektets partnere. Finansieringen blev fordelt således:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EU) – 50 procent
  • Region Hovedstaden (Vækstforum) – 9 procent
  • Partnere i projektet – 41 procent

 

Kontakt

 

Projektleder
Anne Vestrup

anne.vestrup@gate21.dk

Download brochure om Bæredygtig Bundlinje 2.0 her

Læs om Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 var en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.