Vil du have en mere bæredygtig forretning? Grøn og cirkulær forretningsudvikling gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje. I Bæredygtig Bundlinje 2.0 kan du som lille eller mellemstor virksomhed få gratis hjælp til at komme i gang med din grønne omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 er ni kommuner, fem vidensinstitutioner, seks brancheorganisationer og to energirådgivere gået sammen for at hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Alle virksomheder bliver tilbudt en energiscreening, der afdækker, hvor virksomheden kan hente energibesparelser. Derefter kan virksomhederne vælge mellem flere rådgivningsforløb af mere cirkulær økonomisk karakter – alt efter hvilke indsatser, de vil arbejde videre med. Du kan læse mere om rådgivningstilbuddene her på siden. 

 

Virksomhedsforløb

Virksomheden har mulighed for at dykke ned i én eller flere konkrete grønne indsatser. Det kan være affaldshåndtering, arbejde med miljømærker, reduktion af madspild, biodiversitet, bedre udnyttelse af ressourcer eller optimering af logistik.

Der er også mulighed for at udvikle nye innovative forretningsmodeller i samarbejde med DTU. Studerende vil tage fat i konkrete udfordringer virksomheden står overfor og komme med forslag til cirkulære løsninger.

Et kerneelement i projektet er samarbejdet med videns- og uddannelses-institutionerne. Det betyder, at du som virksomhed kan få hjælp til at udvikle din forretning fra studerende fra DTU, AAU, Cphbusiness eller KEA.
Det tilbud kan du læse mere om her.

 

Hvem kan deltage?

Projektet henvender sig primært til virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen, men virksomheder i andre brancher har også mulighed for at være med. Det er et krav, at virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed ifølge EU’s definition og beliggende i Region Hovedstaden.

Der er pr. marts 2022 optaget de virksomheder, der er plads til i projektet. Vi modtager derfor ikke flere ansøgninger til dette projekt. Du er som virksomhed dog meget velkommen til at udfylde vores ansøgningsmodul, hvorefter vi vil kontakte dig fremefter, hvis vi ser muligheder for hjælp via andre af vores erhvervsrettede projekter. Dette gælder også, hvis du er en virksomhed beliggende udenfor Region Hovedstaden.

Partnerne bag projektet  

Projektet er en del af EU’s Regionalfondsprogram, der sigter mod at styrke den økonomiske vækst i Danmark.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 løber fra 2019 til 2022 og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Hovedstaden og projektets partnere. Finansieringen er fordelt således:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EU) – 50 procent
  • Region Hovedstaden (Vækstforum) – 9 procent
  • Partnere i projektet – 41 procent

 

Kontakt

 

Projektleder
Anne Vestrup

anne.vestrup@gate21.dk

Download brochure om Bæredygtig Bundlinje 2.0 her

Læs om Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.