Webinar og individuel sparring om ressourcer og affald:

Sæt en konkret opgave i gang

Kom med på et online forløb med individuel sparring og fælles webinar den 13. maj 2020

Tilmeldingsfrist 5. maj 2020

I løbet af maj får du og din virksomhed nu mulighed for vejledning og support til arbejdet med en konkret affaldsudfordring – det kunne være affaldsminimering eller genanvendelse af en specifik affaldsfraktion.

Forløbet er tilrettelagt som et online forløb, der både omfatter møde mellem den enkelte virksomhed og Cphbusiness’ erfarne medarbejdere samt et webinar med andre virksomheder. I vil som virksomhed få en fast kontaktperson i Cphbusiness gennem hele forløbet.

Forløbet vil give deltageren:

  • Inspiration og støtte til at identificere og arbejde med en konkret problemstilling inden for ressourcer og affald.
  • Løbende vejledning
  • En konkret handlingsplan for det videre arbejde
  • Afdækning af de næste skridt

 

Forløbet

Individuel sparing, primo maj 2020

Cphbusiness kontakter din virksomhed for at konkretisere den udfordring inden for affaldsminimering, I ønsker at arbejde med.

Inden mødet skal, I derfor have gjort jer overvejelser over, hvad I kunne tænke jer at arbejde med.

På mødet finder I sammen med Cphbusiness ud af, hvordan I skal gribe arbejdet an, og I går efterfølgende i gang med opgaven. Cphbusiness står til rådighed undervejs for vejledning.

Fælles webinar,  onsdag den 13. maj 2020, klokken 9.00 – 11.30 

Webinar med inspirationsoplæg og mulighed for samarbejde om udfordringer. 

Program: 
1. Præsentationsrunde af de enkelte virksomheder og den opgave, der arbejdes med
2. Inspirationsoplæg ”Dette skal du være opmærksom på, når du igangsætter grønne tiltag i din virksomhed” v. Camilla Nørskov, som er specialist inden for miljø, affald, miljøledelsessystemer og arbejdsmiljø
3. Gruppearbejde med fokus på din opgave – i samarbejde med andre virksomheder, der har lignende problemstillinger.

Individuelt møde, primo juni, 2020

Resultater, udfordringer og de næste trin: Jeres kontaktperson fra Cphbusiness kontakter jer for at drøfte, hvad virksomheden har nået, hvilke udfordringer, der har været og hvordan I kommer videre. 

 

Tilmeldingsfrist

Senest 5. maj 2020 

Arrangementet er en del af temasporet om affald og ressourcer i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0, og afholdes af Københavns Kommune i samarbejde med Cphbusiness. 

 

Forløbet er for virksomheder, der deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0. Læs mere her

 

TILMELD DIG HER

Kontakt

Charlotte Hald Pratt

chpr@cphbusiness.dk

Cphbusiness