Workshops og andre netværksaktiviteter

Som en del af Bæredygtig Bundlinje 2.0 kan du deltage i forskellige netværksaktiviteter i løbet af de tre år projektet varer. Heriblandt en række workshops arrangeret af projektets partnere. Alle aktiviteter er gratis. 

Du kan i løbet af projektet få glæde af:

Udviklingsworkshops 

Cirkulære forretningsmodeller kræver involvering af alle aktører i værdikæden og ofte også involvering af nye aktører, der kan være med til at lukke materialekredsløbet. Til det formål afholdes der to forløb med en indledende og en opsamlende workshop, hvor virksomhederne kan udvide deres netværk, skabe nye partnerskaber og komme tættere på en cirkulær forretning.

Temaspecifikke workshops

Der tilbydes i Bæredygtig Bundlinje 2.0 forskellige typer indsatser, som virksomheder kan få rådgivning indenfor. Via otte til ti temaspecifikke workshops blive sat fokus på følgende områder:

  • Miljømærker og miljøledelse
  • Miljøoptimeret emballage
  • Ressourcer og affald
  • Mindre madspild
  • Grøn logistik
Hackathons

Projektet lægger vægt på at forene erhvervslivet med landets største videnscentre for at skabe maksimal værdi. Derfor vil din virksomhed også få mulighed for at deltage i hackathons, hvor man kan give studerende fra Aalborg Universitet, DTU, Cphbusiness og Copenhagen Business School konkrete udfordringer med udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv, som de studerende skal forsøge at løse. Der vil blive afholdt to hackathons, som også vil være udgangspunktet for at koble studerende på praktik og projektarbejde hos de deltagende virksomheder.

KONTAKT

Projektleder
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

Varighed

2019 – 2022

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem kommuner, brancheaktører og vidensinstitutioner.

Projektets partnere består af Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Egedal Kommune, Gentofte Kommune, Ballerup Kommune, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, groconsult og EnergitjenestenØst.

Projektet ledes af Gate 21.