En grøn forretningsmodel

De grønne forretningsmodeller der bliver udviklet i Bæredygtig Bundlinje er udviklet inden for flere forskellige områder, der har til formål at skabe energi- og materialebesparelser og udnytte råmaterialer og halvfabrikata bedre. Grundtanken i cirkulær økonomi er at undgå affald. Det kan eksempelvis ske ved at genanvende materialer eller designe produkter med en længere levetid, som kan genbruges og repareres. På den måde kan produkterne indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

Energi – og materialebesparelser

Energi- og materialebesparelser handler om at udnytte råmaterialer bedre og realisere besparelser på energiregningen eller på indkøb af råvarer og halvfabrikata.

I Bæredygtig Bundlinje er der for eksempel arbejdet med at mindske madspild ved at udnytte råvarer bedre og omlægge menuer hos restaurationer og cateringvirksomheder. Flere virksomheder har arbejdet med at reducere mængden af emballage, og hos mange virksomheder er der fundet energibesparelser, logistikoptimeringer og vurderet om der er potentialer for at bruge overskudsvarme til andre processer.

Industriel symbiose

Industriel symbiose er et samarbejde, hvor én virksomheds restprodukter eller affald genanvendes som ressource hos en anden virksomhed.

I Bæredygtig Bundlinje er der eksempelvis vurderet, om der er potentiale for at opsamle bioaffald hos en række virksomheder i Gentofte Kommune. Det er også blevet undersøgt, om spiselige madrester fra restaurationer kan tilgå for eksempel plejehjem i samme nærområde i stedet for at ryge til affald. I projektet er der ikke blevet skabt store industrielle symbioser, da virksomhederne i projektet primært er mindre SMV’er (det vil sige under 50 ansatte) og tilhører forskellige andre brancher end industri.

Cirkulær produktudvikling og design

Cirkulær produktudvikling og -design er at udvikle produkter, som skaber mindre affald på forskellige måder. Det kan være ved at forlænge levetiden, gøre dem lette at reparere eller udfase farlige stoffer, så produkterne nemmere kan genbruges.

I Bæredygtig Bundlinje er der arbejdet med forskellige nuancer af cirkulær produktudvikling. For en burgerbar i København er der udviklet emballagetyper til take-away, der er produceret mere bæredygtigt og er lettere at genanvende. Der er udarbejdet en forretningsmodel til en virksomhed, der sælger værktøj, så virksomheden kan vurdere hvor bæredygtigt hvert enkelte værktøj i forhold til blandt andet råvaremix, muligheden for at skille værktøjet ad ved bortskaffelse og værktøjets levetid. På denne måde kan virksomheden forbedre sit CSR-arbejde og indgå i dialog med leverandører af værktøj.

Film fra Bæredygtig Bundlinje

Bæredygtig Bundlinje har produceret en række film, der fortæller forskellige sider af virksomhederne og kommunernes rejse og udbytte af at arbejde med grøn omstilling. På denne side er alle film samlet.