Metoder og værktøjer

Proceshjul

For virksomheder koster det ikke andet end tid at være med i Bæredygtig Bundlinje. Hver virksomhed skal i gennemsnit bidrage med cirka 90 timer fordelt over cirka et år fra man tilmelder sig projektet til rådgivning med videre afsluttes. I projektet modtager hver virksomhed i gennemsnit for 30.000 kroner rådgivningshjælp inden for et grønt område, som vi sammen finder frem til. Projektet giver dermed virksomheder mulighed for at blive modnet i en grønnere retning og få større fornemmelse for virksomhedens potentialer for en mere cirkulær forretning.

Vores arbejde med virksomhederne følger disse arbejdspakker, hvor vi starter med et indledende møde, der har til formål at gennemgå virksomhedens produkter og processer og afsluttes med opsamling af effekter fra den rådgivning, som virksomheden har modtaget:

Bæredygtig Bundlinje-måleværktøjet

Bæredygtig Bundlinje har som mål at udvikle grønne forretningsplaner, der viser disse totale besparelsespotentialer hos de 100 SMV’er:

  • 1259 tons CO2
  • 750 kWh energibesparelser
  • 230 tons materialer

Erhvervsstyrelsens beregningsværktøj – Klimakompasset – har været anvendt som indrapportering af effekter jævnfør Erhvervsstyrelsens krav til effektmåling. Ved årsskiftet 2018/2019 er Klimakompasset nedlagt og i stedet skal alle regionalfondsfinansierede prioritetsakse 3-projekter bruge Bæredygtig Bundlinje-måleværktøjet.

Bæredygtig Bundlinje måleværktøjet er udviklet af DTU som en del af Bæredygtig Bundlinje-projektet, og det er også DTU, der supporterer brug af værktøjet. Bæredygtig Bundlinje-måleværktøjet er et livscyklusbaseret værktøj, som også kan medtage effekter i virksomhedernes værdikæder.

Kontaktperson hos DTU: Stig Irving Olsen, e-mail: siol@dtu.dk

Totale besparelsespotentialer hos de 100 SMV’er:

  • 1259 tons CO2
  • 750 kWh energibesparelser
  • 230 tons materialer

Casebank

Vi samler løbende virksomhedscasene i en digital casebank. Her kan du søge på for eksempel branche, beliggenhed eller grønt indsatsområde.