BÆREDYGTIG BUNDLINJE-VÆRKTØJET

Fra 2019 skal alle regionalfondsfinansierede prioritetsakse 3-projekter bruge Bæredygtig Bundlinje-måleværktøjet som metode til at indrapportere effekter af de nye grønne forretningsmodeller til Erhvervsstyrelsen. Værktøjet erstatter Klimakompasset, der blev nedlagt med udgangen af 2018.

Bæredygtig Bundlinje måleværktøjet er udviklet af DTU som en del af første Bæredygtig Bundlinje-projekt, og det er også DTU, der supporterer brug af værktøjet. Bæredygtig Bundlinje-måleværktøjet er et livscyklusbaseret værktøj, som også kan medtage effekter i virksomhedernes værdikæder. DTU er partner i Bæredygtig Bundlinje 2.0.

Kontaktperson hos DTU: Stig Irving Olsen, e-mail: siol@dtu.dk

For hver ny grøn forretningsmodel udregnes potentialer i CO2, kWh og kg besparede materialer.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 har som mål at udvikle grønne forretningsplaner, der viser totale besparelsespotentialer hos 80 SMV’er som følger:

  • 1600 tons CO2
  • 160 kWh energibesparelser
  • 225 tons materialer

Download Bæredygtig Bundlinje måleværktøjet her (https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer)