Ason

Ason har via deltagelse i Bæredygtig Bundlinje 2.0 udviklet en cirkulær forretningsmodel med fokus på systemer for at gensælge restmaterialer fra byggeprojekterne.

Feriestedet Skovly

Gennem rådgivning i Bæredygtig Bundlinje Bornholm har virksomheden sænket sit energiforbrug så markant, at det nu bliver økonomisk fordelagtigt at byde gæster velkommen året rundt.

Lehnsgaard

Fødevareproducenten Lehnsgaard er allerede meget langt på vejen mod det ambitiøse mål om at blive 100 procent CO2-neutral. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er omdrejningspunktet for udviklingen af Bornholms Oliemølle Lehnsgaard, der allerede nu har en helt CO2-neutral varmeforsyning og egenproduktion. De sidste potentialer skal høstes i samarbejde med værdikæden.

Ole Almeborg A/S

Ole Almeborg A/S’ arbejde i Bæredygtig Bundlinje Bornholm resulterede i en grøn forretningsmodel med 11 konkrete tiltag, herunder udskiftning af en malekabine, der vil sikre en årlig materialebesparelse på 5,7 tons.

DISTORTION

I Bæredygtig Bundlinje har Distortion festivalen arbejdet med potentialer ved at sortere og genanvende emballageaffald, klar plast, farvet plast, pap og forbrændingsegnet affald i barområderne.

Anders Matthiessen

Anders Matthiessen har gennem Bæredygtig Bundlinje fået lavet en gennemgang af virksomhedens energiforbrug, især med fokus på besparelser inden for belysnings- og varmeforbruget.

GØR DET SELV VÆRKSTEDET

Gør Det Selv Værkstedet har i Bæredygtig Bundlinje haft fokus på deres energibesparelsespotentialer. Ved en energigennemgang har Gør Det Selv Værkstedet fået undersøgt, hvor de største besparelsespotentialer kan findes. Energigennemgangen gav et overslag på investeringer og tilbagebetalingstider. Herefter er de forskellige muligheder blevet prioriteret.

Copenhagen Pride

Copenhagen Pride havde et ønske om at mindske deres affaldsmængde under festivalen og ændre deres affaldsplan. Derfor har Copenhagen Pride i Bæredygtig Bundlinje fået vurderet, hvad udskiftning af engangskrus med genbrugskrus vil betyde for økonomi og miljø.

A. L. Entreprise

Bygge- og anlægsvirksomheden A.L. Entreprise nedriver huse og henter nedrivningsmaterialer til genbrug. Det drejer sig om for eksempel PVC-rør, fliser, kloakdæksler og beton. En del af stenmaterialerne pulveriseres i en stenknuser. Denne proces giver mulighed for at genbruge materialet i nye konstruktioner i en downcycling proces. Her sker en nedbrydning, før materialerne bliver genbrugt i nye konstruktioner, såsom bærelag til fliser, beton eller asfalt.

CHAYA

Chaya har igennem længere tid arbejdet med bæredygtighed som en vigtig del af virksomhedens værdigrundlag. Chaya har haft et ønske om at øge bæredygtigheden, blandt andet ved at udskifte den emballage, som teen og de relaterede produkter pakkes i.

TRASBO A/S

TRASBO er en virksomhed i Frederikssund Kommune, som i mange år har stået for god og hjertevarm service. TRASBO har længe været engageret i bæredygtig udvikling og har været med til at efterspørge projekter som Bæredygtig Bundlinje.

Jessen Print

Jessen Print i Frederikssund havde et ønske om at inkorporere mere bæredygtighed i forretningen. Gennem projektet fik Jessen Print testet forretningsmodellen og udregnet de forventede økonomiske og miljømæssige besparelser på virksomhedens nuværende salg af roll ups.

HANDI LIFE SPORT

Virksomheden Handi Life Sport blev startet i en nedlagt stald og er derefter knopskudt. Lys, elinstallationer og varmeforsyning er alle gamle løsninger, ligesom håndteringen af emballageaffald ikke er systematiseret. Der er derfor et stort potentiale i at renovere disse områder.

LyngeTand

Tandlægeklinikken LyngeTand havde en ambition om at arbejde mere strategisk med deres grønne profil og valgte på den baggrund at gå med i Bæredygtig Bundlinje. Gennem projektet har de fået gennemgået deres muligheder for at spare på deres energiforbrug, hvilke også har været med at give deres medarbejdere et bedre arbejdslys.

Brogaarden Korn og Foderstoffer

Brogaarden har længe gerne ville have en grønnere profil og imødegå miljøkrav fra kunder i fremtiden, og valgte på den bag­grund at gå med i Bæredygtig Bundlinje. Virksomheden var især interesseret i at finde ud af, hvordan de kan spare på deres energi­forbrug.

Odex

Engrosvirksomheden Odex har deltaget i Bæredygtig Bundlinje, fordi virksomheden gerne ville undersøge mulighederne for at sænke deres omkostningerne til el og varme og derigennem reducere virksomhedens CO2-udledning.

Odex har et større lager i Vassingerød, som virksomheden særligt var interesseret i at få gennemgået i forhold til mulighederne for at spare på energiforbruget.

Johs. Tandrup

Tandrup har igennem længere tid arbejdet med grøn omstilling, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved deres miljøledelsescertificering. Tandrup har et fortsat ønske om at blive grønnere, og valgte på den baggrund at deltage i Bæredygtig Bundlinje.

Agnes Food

Gennem Bæredygtig Bundlinje har Agnes Food sat fokus på energiforbrug, energiproduktion i deres egen bygning og på erstatning af plast fra deres mademballage. Derudover affaldssorterer Agnes Food mere, så deres madaffald kan blive til genanvendt frem for brændt.

JD Logistik

JD Logistik har længe været opmærksom på energieffektiviseringer og vil nu tage næste skridt for at blive endnu grønnere.  I Bæredygtig Bundlinje har JD Logistik derfor arbejdet med deres muligheder for at gøre endnu mere ved deres energiforbrug og transport. De har blandt andet fået rådgivning om mulighederne for at overgå til biogasbiler

Charlottenlund Travbane

Charlottenlund Travbane er en af de større virksomheder i Bæredygtig Bundlinje. Charlottenlund Travbane råder over bygninger, der er bygget i år 1891 og er på mere end 10.000 m2. Tre af bygningerne er gennemgået for energiforbedringer. Det drejer sig om hovedbygningen under den store tribune, et glaspuster- og et keramikerværksted under den gamle tribune og beboelsesejendom til personale på staldsiden. Hovedbygningen og de to værksteder opvarmes i dag med naturgas, mens personalelejlighederne opvarmes med oliefyr.

KLS PurePrint

Ansvarlighed og bæredygtighed vægtes højt hos KLS PurePrint, der i hele sin forretning arbejder med FN’s 17 verdensmål. KLS PurePrints deltagelse i Bæredygtig Bundlinje har passet godt ind til dette arbejde, da KLS PurePrint dels har fået vurderet potentialer for energiforbrug på lys, udnyttelsesgraden af deres osmoseanlæg og lagt hus til et fyraftensmøde med fokus på bæredygtige kundebiler.

Kontra Coffee A/S

Hos kafferisteriet Kontra Coffee A/S blev kaffebønner ristet på en ældre rister. Det skabte udfordringer med lugtgener. Gennem Bæredygtig Bundlinje blev det derfor undersøgt, hvordan lugtgener kunne reduceres samtidig med, at virksomheden kunne spare på varmeforbruget. Der blev undersøgt tre forslag: katalytisk filtrering af afkastluft, udskiftning af kafferister og installation af varmeveksler.

Adamsens Fisk ApS

Adamsens Fisk har i Bæredygtig Bundlinje fået undersøgt miljøvenligere alternativer til det nuværende forbrug af plastikservice. Den plastikservice, virksomheden bruger i dag, er lavet af polystyren. Der indkøbes for cirka 1 million kroner årligt, hvilket dækker indkøb af servietter, tallerkner, kopper, knive, gafler og lignende.

Gilleleje Havns Bageri

Gilleleje Havns Bageri er godt på vej i den grønne omstilling. Der er fokus på denne dagsorden og virksomheden får blandt andet el fra 100 procent vindenergi. Dette er dog ikke nok for virksomheden, der er opsat på gennem Bæredygtig Bundlinje at identificere så mange potentialer som muligt.

PUK’s Hjemmehjælp

Hos PUK’s Hjemmehjælp fylder den grønne dagsorden. Virksomheden tilstræber ikke blot at mindske deres egen miljøpåvirkning, men også at være med til at udbrede denne dagsorden i Gentofte Kommune. Derfor har PUK’s Hjemmehjælp investeret i en elbil og vil gerne skifte hele virksomhedens vognpark til elkøretøjer.

Dagens Måltid

Dagens Måltid har sammen med tre andre virksomheder i Gentofte Kommune fået vurderet potentialerne på deres madaffald. Der er for virksomheden vurderet både økonomiske og miljømæssige besparelser ved at bruge madaffaldet til biogas, fremfor som i dag at bruge det til forbrænding.

Bernstorff Slot

Bernstorff Slot havde længe haft et ønske om at få kigget deres energiforbrug igennem. Men da det er fredede bygninger, der udlejes af Slots– og Ejendomsstyrelsen var det ikke ligetil. Derfor blev energiforbruget et fokusområde for Bernstorff Slot i Bæredygtig Bundlinje.

Marie Kruses Skole

Madspild, plastikservice og energiforbrug er nogle af de tiltag, der er blevet arbejdet med på Marie Kruses Skole i Furesø Kommune. Som en del af Bæredygtig Bundlinje har skolen fået en energigennemgang, fået vurderet kantinens brug af plastikservice og fået anbefalinger til mere bæredygtige alternativer.

Restaurant Marina Furesøbad

Restaurant Marina Furesøbad har brugt Bæredygtig Bundlinje-projektet til at gentænke deres forretning og dermed indfri potentialer inden for energi- og materialebesparelser. Virksomheden har både arbejdet med energiforbedringer, madspild og mere klimavenlige menuer.

B\LUNCH

B\Lunch har siden starten i 2003 haft vokseværk og flyttede i 2016 til større lokaler i Frederikssund.

At arbejde med nye ideer er en del af visionen hos B\Lunch, så da tilbuddet kom om at få hjælp til at blive mere bæredygtige, sagde de ja.

Virksomheden havde selv gode ideer til, hvad der kunne undersøges nærmere, og med hjælp fra Bæredygtig Bundlinje blev disse ideer udforsket.

Automobilforretningen Nordsjælland

Inden projektets start var det længe siden, at virksomheden havde kigget på energiforbruget. Formodningen var derfor, at der nok var noget at komme efter, og derfor sagde Automobilforretningen Nordsjælland ja til Bæredygtig Bundlinjes tilbud om gennemgå virksomheden for grønne potentialer.

Restaurant Kalvø

Restaurant Kalvø er blevet moderniseret løbende, og efter den indledende kortlægning viste køkkenet sig som området med det største potentiale. Forbruget på restaurantens ovn og opvaskemaskine blev registreret i en periode og alternative løsninger blev anbefalet.

KØLSTER MALT & ØL

Kølster Malt & Øl har i projektet Bæredygtig Bundlinje ønsket at se nærmere på deres ølfustager for at finde den mest bæredygtige løsning, som påvirker miljøet mindst muligt, og som kan genanvendes efter brug. En stor del af projektet har været at undersøge, om der er ressourcebesparelser forbundet med et mere bæredygtigt valg af fustager.

Scanlux Packaging A/S

Scanlux Packaging A/S valgte at gå med i Bæredygtig Bundlinje, fordi virksomheden allerede har en stærk CSR-politik og fortsat ønsker at styrke den grønne profil. Samtidig vil Scanlux Packaging A/S gerne være på forkant, så de altid kan tilbyde kunderne den løsning, der matcher kundens ønsker og behov.

Nordsjællands Konferencecenter

Et stort hus som Nordsjællands KonferenceCenter bruger en masse energi på bl.a. opvarmning, belysning, køkkenmaskiner og ventilation. Nordsjællands KonferenceCenter var derfor interesseret i at få belyst energibesparelsespotentialerne i deres bygning.

SensorTek Security Systems

SensorTek valgte at gå med i Bæredygtig Bundlinje fordi de gerne ville have et overblik over deres energiforbrug og potentielle besparelsesmuligheder. Samtidig ønskede virksomheden at få ændret deres belysning til et mere miljøvenlig alternativ. Sidst men ikke mindst havde virksomheden et ønske om at få en grønnere profil.

Clip-Lok Simpak

Hos Clip-Lok fylder den grønne dagsorden allerede, men virksomheden har flere grønnere ambitioner og valgte derfor at gå med i Bæredygtig Bundlinje. Clip-Lok havde et ønske om at få en grønnere profil samt at reducere deres CO2-forbrug og spare på udgifterne til energiforbruget.

NetHire

Hos NetHire og hos søstervirksomheden Garant Udlejning fylder CSR-arbejdet en del. Virksomheden har allerede i dag skabt en forretningsmodel, der baserer sig på en deleøkonomisk model, hvor værktøj udlejes til professionelle håndværkere. NetHire har via deres deltagelse i Bæredygtig Bundlinje ønsket at få ny viden, der kunne udvikle deres forretningsmodel yderligere og bringe dem tættere på målet om at få en værdisættelse af CSR-arbejdet.

Garant Udlejning

Garant har allerede i dag en forretningsmodel, der sammen med søstervirksomheden Nethire baserer sig på en deleøkonomisk model, hvor værktøj udlejes til professionelle hånd­værkere. Alle processer omkring udlejningen sker via en app, der letter en masse processer og sparer tid for håndværkerne.

Kompostbudene

Virksomheden har fået udviklet et nyt design med fokus på bæredygtige materialer, cirkulære materialekredsløb og økonomisk optimering. Der er designet en ny inderbeholder til det eksisterende kompostmøbel, og der er arbejdet med den hane, der anvendes til at tappe perkolat fra komposten. Kompostbudene har som del af arbejdet fået input til, hvilke bioplastmaterialer og leverandører, der findes på markedet.

Squarely

SQUARELY er født med et bæredygtigt DNA og indtænker allerede cirkulære perspektiver og FN’s Verdensmål ind i deres forretning. Virksomheden har brugt forløbet i Bæredygtig Bundlinje til at få videreudviklet deres grønne forretningsmodel med fokus på at anvende mere bæredygtige emballage. Virksomheden har derfor deltaget i et emballageforløb og fået vurderet, hvor virksomheden bør sætte ind for at implementere mere bæredygtig emballage.

Tier1 Asset A/S

Tier1 Asset er en virksomhed, hvis forretningsmodel er baseret på en grøn, cirkulær tankegang. Virksomheden havde et ønske om at supplere deres ISO 14001-miljøledelsescertificering med nye grønne tiltag. Det var derfor oplagt for Tier1 Asset at gå med i Bæredygtig Bundlinje.

Tier1 Asset var ikke interesseret i traditionelle energibesparelser men i stedet i grønne optimeringer af virksomhedens vognpark og emballage.

Ove C. Bjerregaard

Ved at deltage i Bæredygtig Bundlinje har virksomheden Ove C. Bjerregaard fået struktureret deres miljøarbejde og implementeringen af ISO 14001-standarden.

Ove C. Bjerregaard har fået lavet en grøn forretningsmodel, der viser hvilke miljømæssige og økonomiske gevinster, der kan være ved blandt andet at bruge ISO 14001.

Nordic Fast Food

Nordic Fast Food har i Bæredygtig Bundlinje fået foretaget en energigennemgang i Café Ristet Rug med fokus på at finde energibesparelser ved at skifte til mere moderne LED-belysning og skifte til mere energieffektive køle/fryseapparater.

Black Swan

Baren Black Swan har i Bæredygtig Bundlinje haft fokus på potentielle energibesparelser.  Virksomheden planlægger at renovere deres køkken til en mere praktisk løsning med walk-in-kølerum.

Black Swan har fået udarbejdet en energirapport med fokus på en række områder, hvor der kan opnås energibesparelser.

Maskinfabrikken Automa

I Bæredygtig Bundlinje har Maskinfabrikken Automa fået undersøgt muligheden for at sælge dele af deres metalaffald direkte til produktion af nye produkter i stedet for at sælge det til produkthandler til omsmeltning. Der er udarbejdet en vurdering af mængden af affald, som kunne bruges i nye produkter. Virksomheden har også fået en beregning af den potentielle CO2-reduktion ved direkte genbrug af metalafskær.

Mejlshede Låse/Nøgler A/S

Mejlshede Låse bor i en ældre ejendom i København. Her har de længe ønsket en detaljeret plan for fremtidige investeringer i energibesparelser. De ejer ejendommen og har løbende lavet forbedringer, men var ret sikre på, at der kunne findes yderligere tiltag, som kunne bringe energiforbruget ned.

Mejlshede Låse har i flere år fulgt udviklingen inden for elbiler. Men det har været svært at finde biler som kan dække deres behov for rækkevidde.  En vognparkanalyse kunne måske vise nye muligheder.

Organic Food and Wine

Organic Food and Wine har i Bæredygtig Bundlinje kigget på deres muligheder for at spare på energien.  Ved en energigennemgang har de fået undersøgt, hvor deres største besparelsespotentialer er. Energigennemgangen gav dem et overslag på investeringer og tilbagebetalingstider. Derefter er de forskellige muligheder blevet prioriteret.

Bautahøj Kursuscenter

Bautahøj Kursuscenter er blevet revitaliseret og er en aktiv spiller i lokalmiljøet. Udover at tage socialt ansvar har Bautahøj også ambitioner om at blive grønnere. Bautahøj har derfor været meget åbne over for ambitiøse forslag og ideer i projektet.

GreenBurger

GreenBurger har et naturligt fokus på bæredygtighed blandt andet via deres koncept med 100 procent plantebaserede menuer. I projektet har GreenBurger især haft fokus på energibesparelser.

Bremen Teater

Bremen Teater har gennem Bæredygtig Bundlinje set på ressourcebesparelsen ved at øge genanvendelsen af gæsternes affald gennem bedre affaldssortering.

Hotel Cecil

Spillestedet Hotel Cecil har i Bæredygtig Bundlinje haft fokus på at blive så miljøvenlige som muligt. Hotel Cecil er derfor blevet Green Key-certificeret, hvilket betyder, at de har fokus på deres forbrug af energi, vand, varme, affald, indkøb og brug af miljømærkede produkter i driften.

Guldsmeden Hotels

Guldsmeden Hotels har i Bæredygtig Bundlinje kigget på miljøeffekten ved at ændre materialer i emballagen, der bruges til deres hudpleje-produktserie I LOVE ECO ESSENTIALS. Det kan både være ved at øge genanvendelsen af flaskerne, reducere mængden af plast til produktion af flasker, minimere mængden af plast og stål til dispensere og genbruge dispensere.

EMBACO

EMBACO har kigget på miljøeffekten ved at ændre deres emballager fra at være produceret i fossilt PET til i stedet at være lavet af materialer baseret på biomasse som for eksempel biobaseret PET, PLA lavet af majsstivelse eller bagasse lavet af affald fra sukkerrørsproduktion.

Gasoline Grill

Gasoline Grill har arbejdet for at erstatte dieselvarevogn med el-køretøjer. Virksomheden ønsket at optimere deres leverancer, så alle butikker får varer leveret fast en gang om ugen fremfor ved ad hoc-bestilling, og fået omlagt levering af brød i papkasser til levering i genbrugsplastkasser.

Buddha Bikes

Buddha Bikes er en socialøkonomisk virksomhed i København, som sælger brugte cykler. Gennem Bæredygtig Bundlinje har Buddha Bikes fået hjælp til at beregne CO2-aftrykket for de mange forskellige dele, som en almindelig cykel består af.

Cheval Blanc

Cheval Blanc er en kantinevirksomhed, som gennem en årrække har arbejdet med miljøhensyn i forretningen. Cheval Blanc har blandt andet arbejdet med klimavenlig mad, økologisk spisemærkning, reduktion af madspild, energirigtig adfærd i køkkenerne og drift af to kantiner, som er blevet Svanemærket.

Nordhavn Coffee Roasters

Nordhavn Coffee Roasters har sammen Bæredygtig Bundlinje set på mulighederne for at spare energi med fokus på at sætte et nyt varmesystem op i deres lager og arbejdsrum.

Ved en gennemgang af energiforbruget fik virksomheden undersøgt, hvor deres største besparelsespotentialer er. De fik derefter et overslag på investeringer og tilbagebetalingstider, så de kunne prioritere i de forskellige løsninger.

Cock’s & Cows

Cock’s & Cows har i arbejdet med at få mere innovation ind i deres samarbejder i leverandørkæden fra landmanden og frem til deres restauranter. Arbejdet har fokuseret på mulighederne for CO2-besparelser, øget kødkvalitet og for omlægning til økologi.

Önling

Redesign af tilbagetaget tøj betyder øget genbrug af tøjet og dermed undgås køb af nyt tøj produceret af jomfruelige materialer. Tøjet vurderes at få et længere liv i forhold til i dag, hvor tøjet sandsynligvis ville ende i tøjcontainere, hvor det risikerer at blive kasseret, hvis det er for slidt.

Schæffergården

Schæffergården ønsker at spille en aktiv rolle, hvor både miljø og socialt ansvar bliver en central del af virksomhedens DNA. Virksomheden vil gerne skille sig ud i mængden af hoteller og konference-steder på det danske og norske marked. Schæffergården har brugt Bæredygtig Bundlinje til at få skabt overblik over de områder, hvor virksomheden kan sætte ind for at imødekomme den stigende efterspørgsel på bæredygtighed.

Nordic Transport & Logistics

Med fokus på kvalitet, miljø og trivsel blandt samtlige medarbejdere vil transportvirksomheden Nordic Transport & Logistics skabe en bæredygtig virksomhed på alle parametre.

Sv. Michelsen Chokolade

Sv. Michelsen Chokolade har deltaget i Bæredygtig Bundlinje, fordi virksomheden har et strategisk fokus på bæredygtighed. Gennem projektet har virksomheden fundet nye muligheder for at gøre forretningen mere grøn.

PRinfo Trekroner

Trykkeribranchen oplever en øget efterspørgsel på skilte og tryk til udendørs brug. Her trykkes ofte på PVC-materialer, der er en miljømæssig udfordring. Det ville PRinfoTrekroner gøre noget ved, og derfor dykkede de sammen med Bæredygtig Bundlinje ned i at udvikle et nyt og mere miljørigtigt tilbud.

Beyond Coffee

Beyond Coffee har i Bæredygtig Bundlinje arbejdet med at undgå skimmel i det kaffegrums, de bruger som vækstmedie til at dyrke svampe.

Kosakgården

I forbindelse med et rutine miljøtilsyn foretaget af Frederikssund Kommune blev Kosakgården opmærksom på Bæredygtig Bundlinje og muligheden for at få assistance til at få undersøgt virksomheden for grønne potentialer og få testet egne ideer af.

Femhøj

I 2013 blev restaureringen af den gamle Femhøj Skole færdiggjort og Femhøjs nye liv som event- og kursussted startede. Der har været fokus på miljøvenlighed og bæredygtighed fra starten, og bygningen er blevet sat i stand derefter, men det grønne arbejde stoppede ikke der.

Bornholms Valsemølle

Bornholms Valsemølle har i regi af Bæredygtig Bundlinje fået foretaget en markedsanalyse, for at kunne vurdere udviklingspotentialer blandt andet i forhold til produktion af mere bæredygtige emballagetyper.

Kurhotel Skodsborg

Kurhotel Skodsborg har sat fokus på energiforbrug og energiadfærd i deres tre køkkener. Køkkenerne er derfor blevet gennemgået for mulige energibesparelser på køkken­app­arater og adfærden hos køkken­personalet. Kurhotellet kan spare 103 tons COgennem standby-løsninger, adfærdsændringer og bedre affaldssortering.

Juul & Nielsen

I Bæredygtig Bundlinje har virksomheden fået under­søgt, hvor meget CO2, den sparer ved at udleje værktøj igen og igen i stedet for at købe nyt. Af hensyn til beregningen af CO2 er tal opgjort i kg. Virk­som­heden har fået vurderet be­spar­elsen for cirka 363 stykker værktøj.

Kaltech Gearservice

Kaltech Gearservice har dels fået økonomiske besparelser ud af at deltage i Bæredygtig Bundlinje, dels en modning af virksomheden i retning af et mere struktureret miljøarbejde via ISO 14001-standardisering.

Mølleåens Golf Klub

Mølleåens Golf Klub havde allerede inden projektet et grønt fokus. I jagten på fortsatte miljøforbedringer var det oplagt for Mølleåens Golf Klub at deltage i Bæredygtig Bundlinje.

Fiskernes Filetfabrik

Fiskernes Filetfabrik har fået vurderet potentialerne i at udnytte restprodukter fra sildefiletering på en anderledes måde end de gør i dag. I Bæredygtig Bundlinje har virksomheden fået udarbejdet en grøn forretningsplan for upcycling af fiskerester til fiskeolie. Fiskeresterne er blevet analyseret for at finde de miljømæssige og økonomiske muligheder ved en bedre udnyttelse.

Tribeca NV

Tribeca NV har i Bæredygtig Bundlinje arbejdet med grøn forretningsudvikling inden for en bred vifte af områder. Arbejdet har spændt lige fra en plan for etablering af to drivhuse med plads til både restaurantgæster og produktion af urter og grønt over affaldssortering til el-besparelser.

Sølyst – Den Kongelige Skydebane

Sølyst har gennem Bæredygtig Bundlinje haft fokus på at styrke virksomhedens miljøprofil. Virksomheden ønsker ikke kun at mindske egen miljøpåvirkning, men også at skabe dialog og samarbejde med andre aktører om at løfte miljødagsordenen.

FloraCup

FloraCup fik lavet en gennemgang af virksomhedens energiforbrug, som viste, at der især er store besparelsespotentialer i forhold til belysning. Ved at udskifte den nuværende belysning, som hovedsageligt består af lysstofrør, til moderne LED-rør kan CO2-udledningen reduceres betragteligt. Samtidig sparer FloraCup penge på elregningen.

V. B. Byggeindustri

V.B. Byggeindustri har fået undersøgt muligheden for at få et sammenhængende solcelle- og varmepumpesystem til opvarmning af virksomhedens bygninger.

Derudover har V.B. Byggeindustri afprøvet muligheden for at reducere brændstofforbruget ved at sende deres medarbejdere på Kør Grønt-kursus.

Takeout

Takeout har i projektet arbejdet med deres transport og fået lavet en energigennemgang af deres belysning og opvarmning. På trods af at Takeout bor i lejede bygninger vil de optimere, hvor de kan.

CASEBANK

Vi samler løbende virksomhedscasene i en digital casebank. Her kan du søge på for eksempel branche, beliggenhed eller grønt indsatsområde.

Find din case

Branche
 • Byggeri
 • Fødevareproduktion
 • Handel
 • Hotel & Restauration
 • Information
 • Kultur & fritid
 • Materielproduktion
 • Social
 • Teknisk Service
 • Transport
Cirkulære indsatsområde
 • Materialer
 • Symbiose
 • Værdikæder
 • Energi – køretøjer
 • Energi - køkkenadfærd og -apparater
 • Energi – bygninger
 • Materialer – papir- og papemballage
 • Materialer – plast
 • Materialer – bioaffald
 • Materialer – andre
 • Materialer – madspild og menusammensætning
 • FNs verdensmål
 • Miljømærker
 • Miljøledelse
 • Produktoptimering
 • Affaldssortering
Virksomhedsstørrelse
 • 0-10
 • 11-25
 • 26-50
 • 51-100
 • 101-200
 • 200+
Geografi
 • Albertslund
 • Allerød
 • Bornholm
 • Fredensborg
 • Frederikssund
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Glostrup
 • Gribskov
 • Hvidovre
 • København
 • Rødovre
 • Rudersdal