GRØN FORRETNINGSMODEL

Virksomheder, der deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0, får udarbejdet en grøn forretningsplan. Det vil sige, at virksomheden får en oversigt over:

  1. Den eller de valgte indsatser
  2. Økonomiske konsekvenser
  3. Miljømæssige effekter
  4. Handlingsplan

I projektet er det både studerende og rådgivere, der bidrager til at skabe en grøn forretningsplan for de deltagende virksomheder.

Som en del af projektet kan virksomheden ansøge om tilskud til implementering af nogle af de kortlagte tiltag, der er arbejdet med i projektet. Den samlede grønne forretningsplan indeholder derfor data og fakta, der gør det nemt for virksomheden at indhente tilbud på gennemførsel af en eller flere indsatser beskrevet i den grønne forretningsplan.

Virksomheden kan søge om støtte til immaterielle og materielle aktiver i forbindelse med effektueringen af investeringer.

 

Få hjælp fra Erhvervsstyrelsen

Regeringen vil gøre det nemmere for din virksomhed at udvikle en grøn forretningsmodel. Derfor lancerer Erhvervsstyrelsen en hjemmeside ved navn Nye Forretningsmodeller.

Hjemmesiden kan være en hjælp for dig, hvis du på din virksomheds vegne har ambitioner om en grøn forretningsmodel, men mangler viden om, hvilken vej du skal gå. Selv hvis du allerede er godt i gang med din cirkulære rejse, kan der være hjælp at hente på hjemmesiden om, hvad dit næste skridt skal være, hvilke kompetencer der er brug for, eller hvad gældende lovgivning og regulering siger på givne områder.

Hjemmesiden er stadig under opbygning, men du kan allerede nu stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen. Løbende vil der blive fyldt på med mere materiale under hvert område.

Se hjemmesiden her.