HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN

Hotel- og Restaurantskolen er videnspartner i Bæredygtig Bundlinje 2.0. De har ansvar for at hjælpe med at tilrettelægge og afvikle workshops og forløb, hvor virksomhederne i projektet kan få hjælp af studerende på videregående uddannelser til at udvikle en grøn forretningsmodel. 

Med udgangspunkt i de studerendes ekspertise vil Hotel- og Restaurantskolens forløb især fokusere på reducering af madspild.

Kontakt