HVEM KAN DELTAGE?

Private små og mellemstore virksomheder (SMV), der har adresse i Region Hovedstaden, kan deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0. Definitionen af en SMV følger EU’s definition, hvilket vil sige at der er tale om virksomheder der:

  • beskæftiger under 250 personer og
  • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  • har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Ejer- og koncernstruktur har dog også betydning, fordi forbindelse mellem to eller flere virksomheder kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellem-store virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed. Jf. “DEFINITION AF SMV” i KOMMISIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttens forenelighed med det indre marked efter traktatens artikel 107 og 108. [EUT L 187/1 af 26. juni 2014].  

Hvis din virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, kan der også være andre regler.

Som deltagende virksomhed forventes du at skulle dokumentere de timer, du lægger i projektet.

 

Vil din virksomhed deltage i projektet? 

Hvis du vil deltage i projektet, kan du ansøge ved at udfylde nedenstående formular.
Ønsker du at vide mere om projektet, kan du kontakte
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe,  liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk
The simplest CRM tool out there

Kontakt

 

Projektleder
Anne Vestrup

anne.vestrup@gate21.dk

Varighed

2019 – 2022

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem kommuner, brancheaktører og vidensinstitutioner.

Partnere er Aalborg Universitet, Ballerup Kommune, Dansk Byggeri, DTU, Cphbusiness, Egedal Kommune, EnergitjenestenØst, Gentofte Kommune, GI Contractor, HORESTA, Hotel- og Restaurantskolen, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Rudersdal Kommune og Wonderful Copenhagen. 

Projektet ledes af Gate 21. 

Plads til 100 virksomheder

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 skal vi arbejde med 100 virksomheder, beliggende i de kommuner der er partnere i projektet. Der er enkelte pladser til virksomheder fra andre kommuner i Region Hovedstaden.

Hvis man ikke får plads i projektet, kan man følge projektet og få informationer om workshops mv. via Bæredygtig Bundlinje 2.0s side på Linkedin.

Er du studerende og ønsker du at vide mere om projektet? 

Vi er så heldige, at en del studerende ønsker at bruge Bæredygtig Bundlinje 1.0 og Bæredygtig Bundlinje 2.0 som case i opgaver. I Bæredygtig Bundlinje 1.0 hjalp vi blandt andet syv specialestuderende på vej.

Vi vil rigtig gerne hjælpe og svare på spørgsmål til dette arbejde. Men da vi har meget at se til i projektet, opfordrer vi interesserede studerende til først og fremmest at læse mere på hjemmesiden og på LinkedIn.

På Bæredygtig Bundlinje 1.0 finder du resultater fra projektet, en publikation og links til diverse film, der fortæller mere om projektet.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med nogle af de deltagende virksomheder, opfordrer vi til, at du kontakter os først. Så hjælper vi dig videre.

Kontakt Anne-Sofie Hattesen på 29868536 eller anne-sofie.hattesen@gate21.dk