INVESTERINGSSTØTTE

 

Virksomheder, der har deltaget i Bæredygtig Bundlinje 2.0, har mulighed for at søge om investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel, der er udviklet i projektet. Andre virksomheder, der har deltaget i andre regionalfondsprojekter indenfor sølje tre kan også ansøge.

Der er i projektet afsat i alt 2.5 millioner kroner til uddeling til implementering af tiltag beskrevet i de deltagende virksomheders grønne forretningsmodeller. Støtten der gives kan maksimalt udgøre 50 procent af den samlede investeringssum. Virksomheden skal altså selv betale 50 procent.

 

Hvad kan man søge midler til?

Det er ikke alle tiltag, der er arbejdet med i projektet, som det er muligt at søge investeringsstøtte til.

Du kan som deltagende virksomhed således søge støtte til maskiner og udstyr (dog undtaget maskiner og udstyr til produktion af energi), licenser, knowhow og patenter. Der ydes ikke driftsstøtte, støtte til trafikal eller fysisk infrastruktur, til jord, bygninger og anlæg.

Investeringsstøtten skal søges med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje 2.0 (eller andre). Udgiften, der søges investeringsstøtte til, skal være helt adskilt fra udgiften til udarbejdelse af den grønne forretningsmodel. Den grønne forretningsmodel skal vedlægges ansøgningen.

 

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfrister er løbende gennem projektperioden, der løber frem til 31. marts 2022 eller indtil de afsatte midler er uddelt. Endelig ansøgningsfrist er dog d. 1. oktober 2021.

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, skal du have nogle dokumenter klar, som skal vedlægges som bilag. Det drejer sig om: beskrivelse af projektet, der søges støtte til (se skabelon), de minimis-erklæring og din grønne forretningsplan fra Bæredygtig Bundlinje 2.0 el. lign.

Du kan med fordel kigge punkterne i ansøgningsskemaet igennem på forhånd, så du har de nødvendige informationer klar.

Tag fat i Bæredygtig Bundlinje 2.0’s projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, hvis du er i tvivl om noget. Eller tag fat i din lokale kontaktperson. Se hvem det er her. 

 

Hvad sker der, når jeg har ansøgt?

Investeringsstøtten administreres af Gate 21 som en del af projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0. Behandlingen af ansøgninger sker løbende. Alle ansøgninger om investeringsstøtte behandles af et nedsat udvalg.

Du kan klage skriftligt over afgørelser senest fire uger fra den dag, som du modtog afgørelsen. Du sender klagen til bb2@gate21.dk

Hvis vi ikke finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, vil klagen blive sendt til Erhvervsstyrelsen. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at ansøgningen er behandlet rigtigt, vil klagen blive afvist uden yderligere ankemuligheder. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet.

KONTAKT

 

Projektleder
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk