INVESTERINGSSTØTTE

 

Virksomheder, der har deltaget i Bæredygtig Bundlinje 2.0, har mulighed for at søge om investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel, der er udviklet i projektet. Virksomheder, der har deltaget i andre regionalfondsprojekter indenfor prioritetsakse tre kan også ansøge.

Investeringsstøtten udgør samlet 2 millioner kroner. Virksomheden kan maksimalt få 40 procent af den samlede investeringssum i støtte og skal altså selv betale minimum 60 procent.

 

Hvad kan man søge midler til?

Du kan som deltagende virksomhed søge støtte til investeringer i maskiner og udstyr (undtagen støtte til maskiner og udstyr til produktion af energi), software, licenser, knowhow og patenter. Der kan – i mindre omfang – også gives støtte til, at leverandøren af maskiner og udstyr yder supplerende rådgivning til anvendelse og udnyttelse af disse. Støtten til implementering kan gives uanset virksomhedens geografiske lokalisering (altså både i og uden for de større byer), idet der dog er geografiske forskelle på støttesatserne.

Investeringsstøtten skal søges med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje 2.0 (eller andre lignende regionalfondsprojekter). Udgiften, der søges investeringsstøtte til, skal være helt adskilt fra udgiften til udarbejdelse af den grønne forretningsmodel.

 

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfrister er løbende gennem projektperioden, der løber frem til 31. marts 2022 eller ind til de afsatte midler er uddelt. Hvis en ansøgning modtages efter ansøgningsfristen, vil den ikke komme i betragtning.

Virksomheder skal ansøge om støtte inden en investering er påbegyndt (udgiften er afholdt) og får først udbetalt støtten ved dokumentation af fakturabetaling.

Ansøgning foregår ved at du:

  • Udfylder ansøgningsskemaet (du finder det til højre her på siden)
  • Klargør dine bilag:
    • Udfyldt De minimis erklæring 
    • Din nye grønne forretningsmodel fra et Regionalfondsprogram
    • Jeres seneste 3 årsregnskaber
    • Minimum 2 indhentede tilbud på den forventede anskaffelse (investering), hvoraf ét er udvalgt med en dertilhørende begrundelse for valg af tilbud.

Send både ansøgningsskemaet samt alle bilag til Gate 21 på e-mail: bb2@gate21.dk med emnefeltet ”Investeringsstøtte BB2.0”. Du vil kort tid herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Hvad sker der, når jeg har ansøgt?

Investeringsstøtten administreres af Gate 21, som en del af projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0. Behandlingen af ansøgninger sker løbende. Alle ansøgninger om investeringsstøtte behandles af et nedsat udvalg med repræsentanter fra partnergruppen i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0. Behandlingen af ansøgninger varer 4-6 uger. Derefter vil du modtage et skriftlig svar på din ansøgning.

 

Udbetaling af støtte

Investeringsstøtten udbetales af Gate 21. Støtten udbetales efter investeringen er gennemført og dokumenteret med betalte fakturaer (typisk en bank udskrift som dokumenteret betaling). Bemærk, at støtten er omfattet af statsstøtteregler og uddeles under de minimis-ordningen. Mere information om udbetaling af støtte fremsendes til virksomheden i forbindelse med skriftligt svar på ansøgningen.

 

Yderligere information 

Tag fat i Bæredygtig Bundlinje 2.0’s projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, hvis du er i tvivl om noget. Eller tag fat i din lokale kontaktperson. Se hvem det er her. 

Hent ansøgningsskema her

KONTAKT

 

Projektleder
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk