Indsatser vi arbejder med

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 arbejder vi for at hjælpe virksomheder inden for nogle af de områder, der er mest miljøskadelige, samt hvor der er størst potentialer for virksomheder til at spare på bundlinjen. Læs herunder om vores fokusområder og de rådgivere, vi har allieret os med for at hjælpe virksomhederne i projektet.

PLAST OG EMBALLAGE

Vi har vi indgået samarbejde med Teknologisk Institut, der sætter din virksomheds plast om emballage under lup.

Teknologisk Institut tilbyder

 • Håndtering af emballage
 • Forslag til nye typer af emballage
 • Specielle forhold vedr. fødevareemballage (bl.a. lovkrav)
 • Skabe rammer for cirkulær emballage

 

Vognpark og logistik

Virksomheder kan høste store CO2-reduktioner ved at omlægge deres vognparker og anden transport til grønnere drivmidler. 

Fremsyn tilbyder

 • Screening og analyse vognparker
 • Anbefalinger til køretøjer og infrastruktur, samt energi og betalingsløsning
 • Kortlægning af besparelser og reduktioner
 • Handlingsplan og implementering

 

Materiale-håndtering i byggeriet

Milestone Pro tilbyder

 • At kortlægge materialestrømme og affaldsstrømme i virksomheden og dens byggepladser.
 • At udarbejde strategi, handlingsplan og forslag til at reducere materialeforbrug og affaldsstrømme.
 • At udvikle nye cirkulære produkter og tjenester.

Affald, genbrug og cirkulære ressourcer

Naboskab tilbyder

 • Analyse af affaldsfraktioner og afsætning til genanvendelse
 • Forbedring af sorteringspraksis
 • Inddragelse og adfærd
 • Grønnere indkøb og materialevalg

ØGET BIODIVERSITET OG GRØNNE AREALER

Omlægning af udearealer til ny natur kan være en vej til en grønnere forretningsmodel og skabe resultater både miljømæssigt, socialt og på bundlinjen. SLA rådgiver om biodiversitet.

 

SLA tilbyder

 • Baseline-undersøgelse af det eksisterende naturgrundlag
 • Værdisætning af økosystemtjenester
 • Anbefalinger og forslag til omlægning og design af områder med fokus på biodiversitet

Madspild og cirkulære køkkener

Madaffald er en udfordring både på verdensplan og for den enkelte virksomhed. Vi har lavet et samarbejde med rådgiver Changing Food for at komme madspildet til livs.

 

Changing Food tilbyder

 • Skræddersyet forløb med fokus på reduktion af madspild
 • Udarbejdelse af strategi og handlingsplan for omlægning af vaner
 • Rapport med business cases på de anbefalede tiltag

CIRKULÆR ØKONOMI

Få overblik over hvilke cirkulære indsatser, der er relevante for din virksomhed, og få udarbejdet en handleplan, så du kan indfri de grønne og økonomiske potentialer.

 

Provice tilbyder

 • At kortlægge virksomhedens cirkulære forretningsmuligheder
 • At beregne de miljømæssige og økonomiske effekter
 • At udvikle en konkret plan for implementering

Læs om vores tidligere projekt Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.