Fokusområder

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 arbejder vi for at hjælpe virksomheder inden for nogle af de områder, der er mest miljøskadelige, samt hvor der er størst potentialer for virksomheder til at spare på bundlinjen. Læs herunder om vores fokusområder og de rådgivere, vi har allieret os med for at hjælpe virksomhederne i projektet.

PLAST OG EMBALLAGE

…er en af vores fokusområder. I den sammenhæng har vi indgået samarbejde med:

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut står klar til hjælpe virksomhederne med:

 • Håndtering af emballage
 • Forslag til nye typer af emballage
 • Specielle forhold vedr. fødevareemballage (bl.a. lovkrav)
 • Skabe rammer for cirkulær emballage

Klik på rapporten til højre for at læse en analyse fra Teknologisk Institut om genanvendelse i fremtidens emballage.

Vognpark og Logistik

Vi arbejder også med logistik, transport og vognparker. Til det har vi indgået aftale med:

Fremsyn

Fremsyn bistår virksomhederne i projektet med:

 • Screening og analyse vognparker
 • Anbefalinger til køretøjer og infrastruktur, samt energi og betalingsløsning
 • Kortlægning af besparelser og reduktioner
 • Handlingsplan og implementering

Klik til højre for at læse en rapport fra Fremsyn om deres vognparkanalyser i projektets forgænger, Bæredygtig Bundlinje 1.0.

Materiale-håndtering i byggeriet

Dette er også et emne som vi arbejder med, og derfor har vi indgået et samarbejde med:

Lendager Group

Lendager Group er klar til at hjælpe projektets virksomheder med at:

 • Kortlægge materialestrømme og affaldsstrømme i virksomheden og dens byggepladser.
 • Udarbejde strategi, handlingsplan og forslag til at reducere materialeforbrug og affaldsstrømme.
 • Udvikle nye cirkulære produkter og tjenester.

Klik på billede til højre for at læse mere om Lendagers udgivelse A Changemaker’s Guide to the Future.

 

 

Affald, genbrug og cirkulære ressourcer

Virksomhederne i bygge- og oplevelsesbranchen får gennem projektet muligheden for at samarbejde med:

Naboskab

Naboskab tilpasser forløbet med den enkelte virksomhed og har fokus på følgende emner:

 • Analyse af affaldsfraktioner og afsætning til genanvendelse
 • Forbedring af sorteringspraksis, muligheder for genbrug og generel affaldsminimering
 • Inddragelse og adfærd hos medarbejderne
 • Grønnere indkøb og materialevalg, herunder krav til leverandører.

Til højre kan du læse om hvordan Naboskab har rådgivet virksomheden MatKon med at blive mere cirkulære:

 

Miljømærker og miljøledelse

Som en del af tilbuddene projektet, tilbyder vi nu virksomheder et forløb med fokus på miljømærker og miljøledelse i samarbejde med:

HELP2COMPLY

HELP2COMPLY har mange års erfaring indenfor området og vil rådgive virksomhederne indenfor følgende:

 • Kortlægning af relevante miljømærker og -ledelsessystemer
 • Klargøre virksomheden til at opfylde krav indenfor ordninger som: ISO14001-certificering, Svanemærket, Green Key, DGNB, mv.
 • Handlingsplan til implementering af relevante mærker og systemer

Klik til højre for at læse hvordan HELP2COMPLY har hjulpet en virksomhed med Svanemærkning af deres produkt.

 

FORANKRING OG LEDELSE OMKRING MILJØINDSATSER

Vores rådgiver – Bluetree – vejleder virksomheder i forankring af miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi på virksomheden.

BLUETREE

…vil rådgive virksomhederne indenfor følgende i forløb af 2-3 måneders varighed:

 • Kortlægning og prioritering af de grønne tiltag (risikoanalyse, GAP analyse, flourishing business model canvas mv)
 • Udvikling af strategi herunder kobling til verdensmålene
 • Design og implementer herunder strukturering af indsatser ift. bl.a. ressourcer
 • Mål opsat i målhierarki
 • Rapportering indeholdende handlingsplan til ledelse

Klik til højre for at læse mere om BlueTree

 

ØGET BIODIVERSITET OG GRØNNE AREALER

Omlægning af udearealer til ny natur kan være en vej til en grønnere forretningsmodel. Det kan blandt andet resultere i lavere elregning og vandforbrug, mindre vedligehold, færre driftsudgifter, forbedret arbejdsmiljø, færre sygedage og andre rekreative værdier. Så der er noget at hente både miljømæssigt og socialt. Derfor har vi indgået aftale med SLA, som rådgiver virksomheder indenfor netop dette.

SLA

SLA tilpasser forløbet til den enkelte virksomhed og de lokale forhold, og har fokus på følgende:

 • Baseline undersøgelse af det eksisterende naturgrundlag
 • Værdisætning af økosystemtjenester f.eks. filtrering af luft og vand, energibesparelser i bygninger og til vandafledning, kulstoflagring og rekreative værdier
 • Anbefalinger og forslag til omlægning og design af områder med fokus på synergi mellem biodiversitet, virksomhedens ansatte, forretningsområde og brand

Klik på billedet til højre for at læse mere om, hvad SLA tilbyder.

Madaffald og bioøkonomi

Vores andet branchespor er oplevelsesbranchen, og her har virksomhederne mad og drikke som en del af deres kerneforretning. Madaffald er en vigtig problematik både på verdensplan og for den enkelte virksomhed, og vi vil gøre vores for at hjælpe bl.a. hoteller, restauranter og caféer med at reducere deres madspild.

 

 

Ansøg om at være med 

Udfyld ansøgningsskemaet, så kontakter vi dig hurtigst muligt og drøfter dine muligheder i projektet. 

Ansøg her

Læs om vores tidligere projekt Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.