Indsatsområder

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 arbejder vi for at hjælpe virksomheder inden for nogle af de områder, der er mest miljøskadelige, samt hvor der er størst potentialer for virksomheder til at spare på bundlinjen. Læs herunder om vores fokusområder og de rådgivere, vi har allieret os med for at hjælpe virksomhederne i projektet.

PLAST OG EMBALLAGE

…er en af vores fokusområder. I den sammenhæng har vi indgået samarbejde med:

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut står klar til hjælpe virksomhederne med:

 • Håndtering af emballage
 • Forslag til nye typer af emballage
 • Specielle forhold vedr. fødevareemballage (bl.a. lovkrav)
 • Skabe rammer for cirkulær emballage

Klik til højre for at læse mere om, hvad TI kan tilbyde.

 

 

Vognpark og Logistik

Vi arbejder også med logistik, transport og vognparker. Til det har vi indgået aftale med:

Fremsyn

Fremsyn bistår virksomhederne i projektet med:

 • Screening og analyse vognparker
 • Anbefalinger til køretøjer og infrastruktur, samt energi og betalingsløsning
 • Kortlægning af besparelser og reduktioner
 • Handlingsplan og implementering

 

Materiale-håndtering i byggeriet

Dette er også et emne som vi arbejder med, og derfor har vi indgået et samarbejde med:

Lendager Group

Lendager Group er klar til at hjælpe projektets virksomheder med at:

 • Kortlægge materialestrømme og affaldsstrømme i virksomheden og dens byggepladser.
 • Udarbejde strategi, handlingsplan og forslag til at reducere materialeforbrug og affaldsstrømme.
 • Udvikle nye cirkulære produkter og tjenester.

Affald, genbrug og cirkulære ressourcer

Virksomhederne i bygge- og oplevelsesbranchen får gennem projektet muligheden for at samarbejde med:

Naboskab

Naboskab tilpasser forløbet med den enkelte virksomhed og har fokus på følgende emner:

 • Analyse af affaldsfraktioner og afsætning til genanvendelse
 • Forbedring af sorteringspraksis
 • Inddragelse og adfærd
 • Grønnere indkøb og materialevalg

 

Miljømærker og miljøledelse

Som en del af tilbuddene projektet, tilbyder vi nu virksomheder et forløb med fokus på miljømærker og miljøledelse i samarbejde med:

HELP2COMPLY

HELP2COMPLY har mange års erfaring indenfor området og vil rådgive virksomhederne indenfor følgende:

 • Kortlægning af relevante miljømærker og -ledelsessystemer
 • Handlingsplan til implementering af relevante mærker og systemer, såsom ISO14001-certificering, Svanemærket, Green Key, DGNB, mv.

FORANKRING OG LEDELSE OMKRING MILJØINDSATSER

Vores rådgiver – Bluetree – vejleder virksomheder i forankring af miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi på virksomheden.

BLUETREE

…vil rådgive virksomhederne indenfor følgende i forløb af 2-3 måneders varighed:

 • Kortlægning og prioritering af de grønne tiltag (risikoanalyse, GAP analyse, flourishing business model canvas mv)
 • Udvikling af strategi herunder kobling til verdensmålene
 • Design og implementering af indsatser 
 • Rapportering indeholdende handlingsplan til ledelse

ØGET BIODIVERSITET OG GRØNNE AREALER

Omlægning af udearealer til ny natur kan være en vej til en grønnere forretningsmodel og skabe resultater både miljømæssigt, socialt og på bundlinjen. Derfor har vi indgået aftale med SLA, som rådgiver virksomheder indenfor netop dette.

SLA

SLA tilpasser forløbet til den enkelte virksomhed og de lokale forhold, og har fokus på følgende:

 • Baseline undersøgelse af det eksisterende naturgrundlag
 • Værdisætning af økosystemtjenester
 • Anbefalinger og forslag til omlægning og design af områder med fokus på biodiversitet

Madspild og Cirkulære Køkkener

Madaffald er en vigtig problematik både på verdensplan og for den enkelte virksomhed. Vi har lavet et samarbejde med rådgiver Changing Food på netop dette område

Changing Food

…kan tilbyde virksomhederne følgende rådgivning i Bæredygtig Bundlinje 2.0:

 • Skræddersyet forløb med fokus på reduktion af madspild
 • Udarbejdelse af strategi og handlingsplan for omlægning af vaner
 • Rapport med business cases på de anbefalede tiltag

GRØN MARKEDSFØRING

At arbejde med bæredygtighed er én ting, men at kunne signalere det som en kerneværdi over sine kunder er også vigtigt, og kan være lige så svært. Bæredygtig Bundlinje 2.0 vil gerne hjælpe virksomheder med dette og har lavet aftale med:

ADVICE

Bureauet kan tilbyde deltagende virksomheder: 

 • Inspiration og konkrete redskaber til at markedsføre grønne tiltag
 • Indblik i de krav, forbrugere og samarbejdspartnere kan have til virksomheden
 • Vejledning i at undgå greenwashing

Ansøg om at være med 

Udfyld ansøgningsskemaet, så kontakter vi dig hurtigst muligt og drøfter dine muligheder i projektet. 

Ansøg her

Læs om vores tidligere projekt Bæredygtig Bundlinje 1.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0 er en videreudvikling af projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0, hvor 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden udviklede grønne forretningsplaner. Resultaterne har vi samlet i film, en casebank og en publikation. Se meget mere her.