Rådgiveropgaver

På denne side kan du orientere dig om de rådgiveropgaver, Bæredygtig Bundlinje 2.0 har i udbud.

 

Rådgiver til vurdering af materialer i byggeriet

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 skal vi finde en rådgiver, der kan hjælpe vores deltagende byggevirksomheder med opbygning af en ny grønnere business case, der tydeliggør de økonomiske og miljømæssige potentialer. Den nye grønne forretningsmodel skal bistå virksomheden i en grøn omstilling og vurdere på restmaterialer og deres genanvendelse/genbrug eller vurdere på optimering af processer, indkøb mv. så der sker en større cirkulering af materialer i branchen. Det kan være ved at vurdere på partnerskaber, der skaber større recirkulering eller det kan for eksempel være ved at hjælpe en virksomhed med at indkøbe mere bæredygtigt ved brug af flere genanvendte materialer, lokale leverandører mv. Den nye grønne forretningsmodel skal tydeliggøre, hvordan modellen påvirker leverandører, partnere, virksomheder mv. og skal give virksomheden en vejledning/handleplan for hvordan den kommer videre med modellen.

Hvis du ønsker at få tilsendt opgavebeskrivelsen omkring denne rådgivningsydelse, kan du henvende dig til projektets partner Københavns Kommune, der står for aftale med rådgiver Sarosh Qureshi på mail: I447@kk.dk

Rådgiver til cirkulær økonomi

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 søger vi en rådgiver, der kan hjælpe vores deltagende virksomheder med at blive future fit via nye grønnere forretningsmodeller, der tydeliggør de økonomiske og miljømæssige potentialer virksomheden får ved at implementere den nye forretningsmodel. Den nye grønne forretningsmodel skal hjælpe de deltagende virksomheder ind i en cirkulær økonomi og de interesserede virksomheder skal bruge rådgivning til at udvikle deres virksomhed til at arbejde fokuseret og strategisk med cirkulær økonomi.

Hvis du ønsker at få tilsendt opgavebeskrivelsen omkring denne rådgivningsydelse, kan du henvende dig til projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på mail: lft@gate21.dk.

Rådgiver til madspildsopgave

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 søger vi en rådgiver, der kan hjælpe vores virksomheder med vurdering af de miljømæssigt og økonomiske effekter ved fokus på at mindske madspild og fremme af mere klimavenlige menuer samt cirkulære køkkener.

I denne opgave ønskes der dermed rådgivning indenfor madspild som primærområde. Dog skal rådgiver have blik for udvikling af et generelt mere cirkulært køkken, hvor der ikke kun ses på maden i forhold til input og output, men hvor man også rådgiver om, hvad man serverer af råvarer samt synliggørelse af miljøpåvirkningen af retter, menuer mm. Dette arbejde skal ende ud i nye grønne forretningsmodeller til de deltagende virksomheder.

Hvis du ønsker at få tilsendt opgavebeskrivelsen omkring denne rådgivningsydelse, kan du henvende dig til Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på mail: lft@gate21.dk.

RÅDGIVERAFTALE ER INDGÅET DEN 26. MAJ 2021

Rådgiver til biodiversitetsopgave

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 søger vi en rådgiver, der kan hjælpe vores virksomheder med vurdering af de miljømæssigt og økonomiske effekter ved omlægning til arealer med større biodiversitet. I projektet ønsker flere og flere virksomheder at støtte op om mere natur i Danmark ved at skabe flere arealer med større flora og fauna. Det gælder fx vores deltagende golfbaner og deltagende konferencehoteller. Vi søger en rådgiver, der kan vurderer for virksomheden, hvordan den nye grønnere forretningsmodel kan påvirke virksomheden og den kunder, samarbejdspartnere mv. Der skal vurderes på anbefalet areal, og hvad dette areal koster virksomheden i dag i vedligehold/pleje holdt oppe imod ny model, hvor arealer omlægges til biodiversitetsarealer uden behov for vedligehold.

Hvis du ønsker at få tilsendt opgavebeskrivelsen omkring denne rådgivningsydelse, kan du henvende dig til Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på mail: lft@gate21.dk.

RÅDGIVERAFTALE INDGÅET DEN 26. MARTS 2021

Rådgiver til grøn markedsføring

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 søger vi en rådgiver, der kan rådgive vores deltagende virksomheder i muligheden for at markedsføre, kommunikere og gennemføre strategisk salg omkring deres udarbejdede grønne forretningsmodeller i projektet. Det handler om at hjælpe og understøtte virksomheden med grøn markedsføring og identificere tiltag indenfor markedsføring, kommunikation og/eller salgsstrategi i forbindelse med deres nye grønne forretningsmodel. Rådgiveropgaven er tredelt, idet rådgiver skal dels stå for en workshop, der sætter fokus på emnet, yde individuelle rådgivningsforløb der skal ende op i en rapport og et forløb, der resulterer i en kommunikationsplan, ny salgsstrategi eller digitalisering af eksisterende salgsstrategi. Rapporten skal skabe øget indsigt i virksomhedens kunder og det marked, de opererer på baggrund af det grønne omstillingsarbejde, der er sket via deltagelse projektet. Den tredje opgave er udarbejdelse af en opsamlende rapport/booklet, der tydeliggør området og inspirere andre virksomheder til samme tiltag.

Hvis du ønsker at få tilsendt opgavebeskrivelsen omkring denne rådgivningsydelse, kan du henvende dig til Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på mail: lft@gate21.dk.

RÅDGIVERAFTALE INDGÅET DEN 6. MAJ 2021

Rådgiver til regnvand

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 søger vi en rådgiver, der kan rådgive en af vores virksomheder i etablering af eget vaskeri baseret på regnvand. Virksomheden – der er et større ferie-og konferencecenter beliggende i Nordsjælland ønsker at få en kvalificeret grøn forretningsmodel baseret på etablering af eget vaskeri ved anvendelse af regnvand. Virksomheden anvender i dag tekstilserviceleverandør, der kører med flere biler frem og tilbage til stedet hver uge. Da virksomheden har et mål om at reducere den samlede udledning af CO2 med ca. 35% henover de næste 2½ år er der fokus på tiltag der kan støtte op om dette.

Den grønne forretningsmodel, som rådgiveropgaven handler om, er etablering af eget vaskeri potentielt ved brug af eget regnvandsanlæg som primær vandkilde. Det er ikke klart om den bedste businesscase er en løsning med et vaskeri med vand fra det offentlige vandsystem eller et vaskeri med eget regnvandsanlæg. Med ’bedste business case’ tænkes her ud fra de miljømæssige potentialer samt økonomien bag. Rådgiver skal derfor forholde sig til begge set-ups.

Hvis du ønsker at få mere at vide om opgaven, kan du henvende dig til Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på mail: lft@gate21.dk.

RÅDGIVERAFTALE INDGÅET DEN 24. APRIL 2021.