DE MINIMIS-STØTTE

Som deltagende virksomhed i Bæredygtig Bundlinje 2.0 får man adgang til gratis rådgivning, som anses at udgøre statsstøtte. Støtten ydes efter reglerne om de minimis-støtte.

Reglerne om de minimis-støtte betyder, at en virksomhed over en periode på tre år kan modtage op til 200.000 EUR som de minimis-støtte.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 oplyser vi alle deltagende virksomheder om de minimis-støtten, som kommer fra tilskud fra EU´s Regionalfond. Før at støtten ydes, får virksomheden en skriftlig meddelelse om det forventede støttebeløb, som gør det muligt for virksomheden at afgive korrekte oplysninger om tidligere modtaget de minimis-støtte og at vurdere, om den lovligt kan modtage yderligere de minimis-støtte. I forbindelse med afslutning af forløbet beregnes den faktiske statsstøtte, som opgives overfor Erhvervsstyrelsen.

Som deltagende virksomhed underskriver man en erklæring om de minimis sammen med en partnerskabserklæring, når man tilgår projektet. Erklæringen finder anvendelse i forbindelse med tilskud under de danske strukturfondsprogrammer 2014-2020 for de minimis-støtte ydet fra den 1. januar 2014.