Bæredygtig Bundlinje Academy 

Rigtig mange virksomheder har øget fokus på bæredygtige og grønne indsatser. Det stiller nye krav til medarbejderne, der skal løse opgaver indenfor en dagsorden, der ikke nødvendigvis var på pensumlisten under deres uddannelse.

Medarbejdere med grønne kompetencer er derfor i høj kurs og med Bæredygtig Bundlinje Academy vil vi imødekomme efterspørgslen. Bæredygtig Bundlinje Academy er et tilbud til ledige bachelorer og kandidater, der gennem et uddannelsesforløb hos Cphbusiness tilegner sig kompetencer indenfor cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. 

Efter uddannelsesforløbet vil de ledige i fire uger afprøve deres nye færdigheder hos en virksomhed. Her vil de kunne hjælpe med en konkret grøn indsats, som for eksempel at udarbejde et grønt regnskab, igangsat arbejdet med en certificering, få overblik over affaldsstrømme og -håndtering.  

 

Om Bæredygtig Bundlinje Academy  

Bæredygtig Bundlinje Academy bygger videre på vores erhvervsrettede Bæredygtig Bundlinje-projekter, hvor vi arbejder med grøn omstilling hos virksomheder i Region Hovedstaden. Projektet er et samarbejde mellem Gate 21, Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune og Cphbusiness. Cirka 25 ledige fra Københavns Kommune deltager i det fire uger lange uddannelsesforløb hos Cphbusiness. 

Projektet henvender sig til alle typer virksomheder og hver virksomhed vil byde to til tre ledige indenfor. De ledige vil som minimum have en bachelor- eller kandidatuddannelse bag sig. De kan enten være nyuddannede eller være personer med erhvervserfaring. Forløbet er ulønnet, og det er altså omkostningsfrit for virksomheder at deltage. 

Hvornår?  

Virksomhedsforløbet vil være fra den 19. april 2022 (dagen efter påske) og frem til fredag den 13. maj. Hver torsdag vil den ledige være i skole, hvor der arbejdes videre med den konkrete virksomhedscase. 

 

Er du virksomhed beliggende i Region Hovedstaden og interesseret i at hjælpe en ledig på vej? 

Så kan du skrive en mail til projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe på lft@gate21.dk og melde din interesse. Det må du gerne gøre senest den 9. februar 2022.  

Du vælger selv hvilken grøn indsats du kunne tænke dig, at de ledige skal fokusere på. Du er selv med til at bestemme, hvor mange ledige du vil samarbejde med. Vi anbefaler dog grupper på minimum to personer. Under forløbet skal du gerne stille arbejdsplads til rådighed. Undervejs i virksomhedsforløbet skal du have tid til at bistå de ledige i forhold til at give dem data til deres case og styrke dem i deres forhåbentligt snarlige job. Undervejs i forløbet vil Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe fra Gate 21 være din kontaktperson.  

 

Hvem står bag projektet?

Beskæftigelsesforvaltningen, Cphbusiness og Gate 21 samarbejder om projektet Bæredygtig Bundlinje Academy

Er du en virksomhed? Så læs mere her