Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper mere end 40 små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed bundlinje.

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2025 og affaldsfrit øsamfund i 2032. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats, hvor regionskommunen, sammen med Gate 21 og en række lokale partnere, vil samarbejde med øens små og mellemstore virksomheder om grøn omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm vil Gate 21, sammen med otte bornholmske partnere og rådgivere, udvikle grønne forretningsmodeller for mere end 40 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Det kan både handle om her-og-nu besparelser på energi og materialer og mere langsigtede konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services som en del af den cirkulære økonomi.

Som en del af projektet, bliver virksomhederne tilbudt processtøtte, kortlægning af potentiale for materiale og energieffektiviseringer, energiaudit, konsulentassistance til udvikling af grøn forretningsmodel, mulighed for investeringsstøtte samt netværk og workshops.

 

Det får din virksomhed ud af at være med

 

Projektet fokuserer primært på tre brancher: TURISME, HÅNDVÆRK og FREMSTILLING (Herunder fødevarefremstilling)

• Vi gennemgår din virksomheds produkter og processer for at afdække grønne potentialer

• Du får lavet en indledende energi-audit på din virksomhed

• Du får konkrete anbefalinger, der kan forbedre din bundlinje

• Deltagelse på en indledende workshop med 10-20 andre virksomheder, hvor I får de første værktøjer til at forberede og udarbejde en enkel og overskuelig grøn forretningsplan gennem det efterfølgende temaforløb

• Tema- og netværksmøder efter eget valg

• En afsluttende workshop til at færdiggøre din grønne forretningsplan, der sikrer dig en bedre og grønnere bundlinje

• Adgang til at kunne søge om investeringstilskud

 

Nyt spor for kunsthåndværkere

Er din virksomhed interesseret i grøn omstilling og arbejder I indenfor feltet kunsthåndværk? Så har vi godt nyt! Som noget nyt udvikler vi nu et særligt spor for cirka 10 professionelle kunsthåndværkere. Det sker i samarbejde med Maker’s Island Bornholm og Business Center Bornholm.

I forløbet kan din virksomhed blandt andet arbejde med design, materialevalg og materialebesparelser og forløbet vil bestå af workshops og individuel rådgivning.

Forløbet forventes at starte i efteråret 2021 og afsluttes i maj 2022.

For mere information om projektet kontakt Erhvervskonsulent Pernille Holmberg hos Business Center Bornholm på e-mail ph@bornholm.biz eller 30 70 17 78

Vil din virksomhed være en del af projektet?

Hvis din virksomhed ønsker at være en del af projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne-Sofie Hattesen for yderligere information. Din virksomhed skal være placeret på Bornholm.

@: anne-sofie.hattesen@gate21.dk

KONTAKT

 

Projektleder
Anne-Sofie Hattesen

anne-sofie.hattesen@gate21.dk

PARTNERE

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Vækstforum Bornholm og Maker’s Island Bornholm.

HOLD DIG OPDATERET

Hver måned udsender projektleder, Anne-Sofie Hattesen, en nyhedsmail med nyheder, resultater og status fra projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Vil du modtage næste nyhedsmail? Så send en mail med teksten: “Ja tak send mig BBBs månedsbrev” til bgi@brk.dk

FINANSIERING

Projektet har et samlet budget på 19,26 millioner kroner.

Bornholms Vækstforum, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfond finansierer projektet med 12 millioner kroner.

VARIGHED

November 2017 – December 2022