Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper mere end 40 små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed bundlinje.

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2025 og affaldsfrit øsamfund i 2032. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats, hvor regionskommunen, sammen med Gate 21 og en række lokale partnere, vil samarbejde med øens små og mellemstore virksomheder om grøn omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm vil Gate 21, sammen med otte bornholmske partnere og rådgivere, udvikle grønne forretningsmodeller for mere end 40 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Det kan både handle om her-og-nu besparelser på energi og materialer og mere langsigtede konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services som en del af den cirkulære økonomi.

Som en del af projektet, bliver virksomhederne tilbudt processtøtte, kortlægning af potentiale for materiale og energieffektiviseringer, energiaudit, konsulentassistance til udvikling af grøn forretningsmodel, mulighed for investeringsstøtte samt netværk og workshops.

 

Det har virksomhederne fået ud af at være med

 

Projektet har haft primært fokus på tre brancher: TURISME, HÅNDVÆRK og FREMSTILLING (Herunder fødevarefremstilling)

• Gennemgang af virksomhedens produkter og processer for at afdække grønne potentialer

• Indledende energi-audit på virksomheden

• Konkrete anbefalinger, der kan forbedre bundlinjen

• Deltagelse på en indledende workshop med 10-20 andre virksomheder

• Tema- og netværksmøder efter eget valg

• En afsluttende workshop til at færdiggøre en grøn forretningsplan, der sikrer en bedre og grønnere bundlinje

• Adgang til at kunne søge om investeringstilskud

 

KONTAKT

 

Projektleder
Sara Bach

sara.bach@gate21.dk

PARTNERE

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Vækstforum Bornholm og Maker’s Island Bornholm.

FINANSIERING

Projektet har et samlet budget på 19,26 millioner kroner.

Bornholms Vækstforum, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfond finansierer projektet med 12 millioner kroner.

VARIGHED

November 2017 – December 2022