Grøn forretningsudvikling

Grøn og cirkulær forretningsudvikling

Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper din virksomhed med at skabeen grøn forretningsplan. Det kan eksempelvis handle om at spare på materialer eller energi i din virksomhed eller undersøge muligheder for grøn og cirkulær forretningsudvikling, kundebehov eller grønne partnerskaber. Din virksomhed får et gratis forløb med en række forskellige workshops, der sætter dig i stand til at udvikle en grøn forretningsplan for din virksomhed. En forretningsplan, der forbedrer din virksomheds konkurrenceevne, jeres energi- og ressourceeffektivitet og dermed bundlinje. Potentialerne for grøn og cirkulær forretningsudvikling afhænger af både virksomhedstype og branche og vil i projektet blive undersøgt nærmere.

De grønne og cirkulære forretningsmodeller, der bliver udviklet i projektet, udvikles inden for flere forskellige områder, der har til formål at skabe energi- og materialeeffektiviseringer og udnytte materialer bedre – både i virksomheden og i hele værdikæden. Grundtanken i cirkulær økonomi er at undgå affald. Det kan eksempelvis ske ved at gentænke valg af materialer, udnytte ressourcerne bedre, genanvende flere materialer, designe produkter med en længere levetid, som kan genbruges og repareres. På den måde kan produkterne indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

 

Energi – og materialeeffektiviseringer

Energi- og materialeeffektiviseringer handler om at udnytte materialer bedre og realisere besparelser på indkøb af råvarer og halvfabrikata eller energiregningen. Det kan både handle om bæredygtig adfærd, skifte til mere miljøvenlige materialer eller udnytte ressourcerne bedre. Konkrete indsatser kan være at mindske madspild, omlægge menuer så mindst muligt går til spilde, reducere mængden af emballage, optimere på logistikken, genanvende overskudsvarme eller anvende vedvarende energi.

 

Industriel symbiose

Industriel symbiose er et samarbejde, hvor én virksomheds restprodukter eller affald genanvendes som ressource hos en anden virksomhed til et nyt og værdifuldt produkt. Det, som før kostede penge at bortskaffe, kan vendes til en god forretning.

 

Salg af service frem for produkt

Salg af service gør op med tanken om at skulle eje produkterne selv. Det kan enten være ved at sælge en service i stedet for et produkt eller at sælge en service i forlængelse af et produktsalg. Det giver mulighed for at ramme nye kundesegmenter eller skabe en længerevarende kunderelation, der samtidig minimerer omkostninger til råvarer, da produkterne og materialerne ejes af virksomheden.

 

Cirkulær produktudvikling og -design

Cirkulær produktudvikling og -design kan handle om at udvikle produkter, som skaber mindre affald på forskellige måder. Det kan være ved at forlænge levetiden, gøre dem lette at reparere eller udfase farlige stoffer, så produkterne nemmere kan genbruges. Det kan også være ved udvikle et produkt, der gør det nemmere for forbrugeren at være bæredygtig.

 

Find inspiration til at udvikle din grønne forretningsmodel

Kunderne vil gerne høre om virksomhedernes grønne indsatser – og mange virksomheder har meget mere at fortælle end de gør i dag.
Men hvad og hvordan skal du som virksomhed kommunikere, og hvordan navigerer du udenom greenwashing? Med sund fornuft og et par gode tips og tricks kommer du langt.
I denne pixibog får du en introduktion til virksomheders grønne kommunikation, inspiration til, hvad du skal være opmærksom på, og konkrete værktøjer.

 

BRIGHT GREEN ISLAND

Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af Bright Green Islands erhvervsrettede indsats, som vil få øens små og mellemstore virksomheder med på den grønne bølge.

PARTNERE

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Vækstforum Bornholm og Maker’s Island Bornholm.

FINANSIERING

Projektet har et samlet budget på 19,26 millioner kroner.

Bornholms Vækstforum, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfond finansierer projektet med 12 millioner kroner.

VARIGHED

November 2017 – December 2022

KONTAKT

 

Projektleder
Sara Bach

sara.bach@gate21.dk