Investeringsstøtte

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm er det muligt at søge om investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel. Investeringsstøtten kan søges af små og mellemstore virksomheder, som deltager i projektet.

Hvad kan man søge midler til?

Du kan søge støtte til maskiner og udstyr (dog undtaget støtte til maskiner og udstyr til produktion af energi), licenser, software, knowhow og patenter. Der ydes ikke driftsstøtte, støtte til trafikal eller fysisk infrastruktur, til jord, bygninger og anlæg.

Investeringsstøtten skal søges med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Udgiften til investeringen skal være helt adskilt fra udgiften til udarbejdelse af den grønne forretningsmodel.

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfrister er løbende og frem til 1. august 2022, eller indtil de afsatte midler er uddelt. Hvis vi modtager din ansøgningen efter ansøgningsfristen, vil den ikke komme i betragtning.

 

Hent vejledning til ansøgning her > 

Hent ansøgningsskema til investeringsstøtte her

HAR DU SPØRGSMÅL?

 

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk