Tilbud til keramikere

Er du keramiker og har du tænkt over at gøre din produktion mere bæredygtig? Så overvej et samarbejde om genanvendelse af blåmuslingeskaller

 

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm søger vi lige nu keramikere, der kunne tænke sig at afprøve mere bæredygtige måder at producere keramik på. Helt konkret drejer det sig om at anvende skallerne fra produktionen af blåmuslinger til keramik, således at mindst muligt fra produktionen går til spilde.

Ideen udspringer fra to tidligere kandidatstuderende fra Roskilde Universitet, som har undersøgt hvordan man på Bornholm, kan bedre miljøtilstanden i det nærliggende havområde. Det har ledt dem til at se nærmere på produktionen af blåmuslinger. Her har de undersøgt, hvordan skaller fra blåmuslingeopdræt kan genanvendes til nye produkter, så det sikres, at mængden af affald i produktionen reduceres. Den socialøkonomiske virksomhed IVandet, blev i juli 2021 bevilget finansiering fra Bornholms Regionskommunes Grøn tilskudspulje. Det er herigennem at projektet om udvikling af bornholmsk blåmuslingeproduktion er forankret.

IVandet er interesserede i at undersøge, hvilke anvendelsesmuligheder der findes for skallerne fra de lokale blåmuslinger ved Bornholm – og det er her, vi har brug for hjælp fra keramikere! For når blåmuslinger danner skaller i havet, optager de CO2 fra vandet og ved eksempelvis at blande knuste muslingeskaller i leret til keramik, vil det altså blive muligt at lagre denne CO2 i keramikken. Derfor leder IVandet efter keramikere, der vil indgå et samarbejde om at undersøge, hvordan skallerne kan nyttiggøres i nye produkter. Her vil du som keramiker være med til at teste forskellige muligheder og metoder for iblanding i leret.

Hvorfor blåmuslinger?
Blåmuslinger er særligt interessante, da de filtrerer vandet for alger og optager næringsstoffer, der bliver tabt fra land til havet. Ved høst af blåmuslinger kan de tabte næringsstoffer igen nyttiggøres på land. Når blåmuslingerne filtrerer vandet for alger, bliver vandet desuden mere klart, hvilket skaber bedre leveforhold for planter og dyr på havbunden. Udover at være klimavenlige indeholder blåmuslinger også vigtige og sunde omega 3 fedtstoffer. Det er således både klimavenligt og sundt at spise blåmuslinger.

Hvad er udfordringerne?
Hvis dyrkning af blåmuslinger har så mange positive effekter på miljø og samfund, hvorfor dyrkes der så ikke allerede blåmuslinger ved Bornholm? Det skyldes især tre udfordringer:

  • De eksponerede kyster uden bugter og fjorde skaber hårde vilkår, med store bølger og stærk strøm for de anlæg, hvor blåmuslinger dyrkes.
  • Det lave saltindhold i havområdet omkring Bornholm gør at blåmuslingerne vokser langsommere, og at størrelsen på dem er mindre end andre steder i Danmark.
  • Der er mange edderfugle på og omkring Bornholm, som blandt andet lever af blåmuslinger, og der kan derfor opstå tab i produktionen.

De nævnte udfordringer gør, at det er nødvendigt at udvikle nye måder at dyrke og anvende blåmuslinger, hvor de lokale omstændigheder indtænkes. Det er håbet, at projektet kan inspirere andre til at indtænke samme principper om at genanvende flere tilgængelige ressourcer og dermed mindske behovet for nyproducerede.

VIL DU VÆRE MED?


Hvis du som keramiker synes, at perspektivet med at bruge blåmuslingeskallerne i din kunst lyder interessant, så er IVandet meget interesserede i at indgå et samarbejde med dig! Kontakt projektledere
Morten Ledertoug og Clara Mühlhausen for at høre mere:

mortenaledertoug@gmail.com
claramuhlhausen@live.dk