“Vi er alle forskellige og har forskellige måder at opfatte ting på. Derfor er det en god idé, at hjemmesiden har forskellige grafikker, så hver især kan vælge, hvordan man nemmest får overblik over sit varmeforbrug.” Ordene kommer fra Susanna Bang, der bor i Galgebakken i Albertslund. Hun var en af de i alt seks beboere fra en række af Bo-Vests boligafdelinger, som onsdag den 10. oktober var inviteret til at deltage i en workshop om, hvordan beboere i almene boliger kan følge med i deres varmeforbrug via en ny hjemmeside.

Oplysninger om den enkelte bolig er endnu et af de individuelle tiltag, som Susanna Bang gerne ser på den nye hjemmeside.

“Det ville være godt, hvis man kan registrere, om man eksempelvis er single og bor i en lille lejlighed, eller om man er en stor familie med teenagebørn i en stor lejlighed. For det giver større mulighed for at sammenligne, hvordan ens forbrug ligger i forhold til andre med lignende boligforhold,” siger Susanna Bang.


Forbrug i et større perspektiv

Og netop ønsket om at sammenligne ens varmeforbrug med andres var også en af de ting, som Carsten Rudkjøbing Larsen, der er driftchef hos Bo-Vest bemærkede, at beboerne efterspurgte:

“Folk vil gerne have mulighed for at sammenligne deres forbrug med andre og se, om de gør det godt, eller om de gør det mindre godt. Det giver motivation at blive bekræftet i, at ens forbrug ligger lavt i forhold til de andres, hvis man har gjort en indsats for at spare på varmen. Omvendt kan det også motivere til at tænke over, hvad man kan gøre bedre, hvis man kan se, at ens forbrug er højere end de andres.” Carsten Rudkjøbing Larsen uddyber, at beboernes ønske gik på at kunne sammenligne deres forbrug med gennemsnitsforbrug for tilsvarende forbrugergrupper.


Klar besked om økonomi og forbrug

“Karakteristisk for deltagernes ønsker var, at de gerne vil have meget specifikke oplysninger omkring deres forbrug som eksempelvis, hvor meget den enkelte radiator bruger. Derudover vil de gerne kunne følge med i, hvad deres forbrug koster.”

Således fortæller Lea Gulstav Dalgaard fra Alexandra Institittet, der var facilitator på workshoppen.

Susanna Bang er enig i, at det ville være godt at få sat kroner og ører på varmeforbruget:

“En mulighed kunne være at visualisere en varmeregning på hjemmesiden på baggrund af en cirka varmepris, så man hele tiden kan følge med i, hvor stor ens varmeregning kan forventes at blive.”

Og netop størrelsen på varmeregningen og muligheden for at få denne bragt ned er, ifølge Lea Gulstav Dalgaard, beboernes primære motivation for at følge deres varmeforbrug og ændre energiadfærden. Undersøgelser viser, at man ved at øge beboernes bevidsthed om deres varmeforbrug gennem måling kan reducere forbruget – og dermed også varmeregningen – med op til 30 procent.

Marie-Louise Lemgart, der er projektleder på hjemmesiden hos Plan C, tilføjer, at arbejdsgruppen bag projektet forventer, at man ved at kunne følge med i sit varmeforbrug både kan opnå besparelser og blive endnu bedre til at fastholde de besparelser, som er opnået.


“Når vi inddrager beboerne i arbejdet, er der langt større chancer for, at vi får lavet en hjemmeside, der passer til deres behov i stedet for til vores egne behov,” fortæller Lea Gulstav Dalgaard fra Alexandra Instituttet. Her designer to af wokshopppens deltagere forslag til den nye hjemmeside om visualisering af varmeforbrug. Foto: Lea Gulstav Dalgaard.

Beboerne holder nøglen til hjemmesidens succes

På workshoppen blev de seks deltagere præsenteret for et forslag til hjemmesiden, som de efterfølgende skulle bygge videre på.

“Deltagerne var meget engagerede og kom med rigtig mange gode synspunkter og forslag til, hvad hjemmesiden skal kunne, og hvordan den skal se ud,” fortæller Carsten Rudkjøbing Larsen.

Det er anden gang, at arbejdsgruppen bag hjemmesiden holder workshop, hvor de inddrager beboerne i udviklingen. Og det er, ifølge Carsten Rudkjøbing Larsen, den eneste rigtige måde at gøre det på, hvis hjemmesiden skal blive en succes:

“Vi kan sagtens sidde med al vores ekspertise og lave et produkt, som vi tror, at beboerne har brug for. Problemet er bare, at vi ikke ved, hvad de gerne vil have, og hvordan de gerne vil have det.”

Lea Gulstav Dalgaard er enig i, at beboerne skal inddrages i udviklingen af hjemmesiden:

“Når vi inddrager beboerne i arbejdet, er der langt større chancer for, at vi får lavet en hjemmeside, der passer til deres behov i stedet for til vores egne behov. Og her er det jo beboerne, der er eksperterne i forhold til at vide, hvad de har brug for.”

Susanna Bang sætter stor pris på at blive inddraget i arbejdet med hjemmesiden:

“Jeg bliver rigtig glad og tager det som en tillidserklæring, at jeg kan få lov til at bidrage. Og jeg er sikker på, at de mennesker, der skal gå videre med hjemmesiden, har fået nogle ideer i aften, som de måske ikke selv var kommet på,” slutter hun.

Udviklingen af hjemmesiden er en del af Plan C’s arbejde med visualisering af energiforbrug, som blandt andet bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i 2011.


Beboernes ønsker til hjemmesiden:
– Simpel og let forståelig struktur og layout
– Mulighed for at vælge mellem forskellige grafikker
– Mulighed for at indtaste oplysninger om eksempelvis boligens størrelse og beboersammensætning
– Specificering af varmeforbrug eksempelvis for hver enkelt radiator
– Angivelse af (forventet) pris på varmeforbrug
– Mulighed for at læse og udveksle gode råd om varmeforbrug
– Links til andre hjemmesider med information og gode råd om varmeforbrug
– Alarm på radiatorerne og mulighed for at modtage en sms hvis varmeforbruget pludselig er unormalt højt

Af Maj Marie Carlsen