“Nye måder at følge og forstå dit energiforbrug på.” Det var oplægget, da omkring 30 beboere torsdag d. 14. juni samledes til workshop i Tranehavens beboerhus. Plan C, Bo Vest, Brunata og Alexandra Instituttet havde inviteret beboerne i de almene boligselskaber Tranevænget og Tranehaven i Brøndby til workshop, hvor de kunne komme med deres bud på, hvordan energiforbruget enkelt kan vises, så de får lyst til at ændre deres energiadfærd.

“Beboerne var virkelig engagerede og kom med rigtig mange gode ideer til, hvordan de kunne forestille sig mere brugervenlige måder, de selv kan følge deres energiforbrug på,” fortæller Marie-Louise Lemgart, projektleder i Plan C.

 
Beboere fra Tranevænget og Tranehaven følger interesseret med i fremlægning af visuelle energiløsninger. (Foto: Lise Bonde, Brunata)

Også afdelingsbestyrelsesformand Stig Rasmussen oplevede en engageret beboergruppe:

“Der var en rigtig god stemning, og beboerne var meget interesserede i, hvordan de kunne måle deres forbrug.”

Kaffe, kage og konkrete ideer til visning af energiforbrug
Workshoppen bød på kaffe, kage, elspareråd og en præsentation af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne om deres energiforbrug og -vaner. På baggrund af undersøgelsen havde Plan C lavet tre relevante scenarier for energiforbrug i boligerne, som dannede grundlag for gruppearbejdet med nye ideer til, hvordan beboernes energiforbrug kan synliggøres bedre i fremtiden.

“Der blev stillet en del spørgsmål, og især under selve gruppearbejdet gik bølgerne højt, hvor nogle blandt andet diskuterede, hvordan varmemålere kunne gøres bedre,” fortæller Stig Rasmussen.

Ideerne fra beboerne var blandt andet:
  • Farveindikator på radiatoren, der er blå, når den er kold og rød, når den er meget varm.


  • Dioder på radiatoren, der blinker, når den er meget varm.


  • Skærm i entreen, der viser både el, vand og varmeforbrug.


  • Regninger, der er til at forstå med visning af eksempelvis lagkagediagrammer eller speedometre.


  • Regninger med tal fra sidste år, så man kan sammenligne – og med gennemsnitstal for hele ejendommen og lignende boliger.


Ida Rasmussen fra Alexandra Instituttet viser beboerne mulige løsninger til visning af energiforbrug. (Foto: Lise Bonde, Brunata)

“Der var en stor interesse for at spare på energien blandt deltagerne. Mange brugte allerede elsparepærer, elspareskinner og huskede at slukke for lyset, men de syntes blandt andet, at varmeregningen er vanskelig at forstå, og at tallene på termostater og radiatormålere skal være lettere at aflæse og forstå. Så deres behov gav sig i høj grad udslag i de gode ideer, der kom på bordet,” siger Marie-Louise Lemgart.

Ideer indarbejdes i visuel løsning
Workshoppen er en del af Plan C’s forsøgsprojekt omkring visualisering af energiforbrug, som har til formål at synliggøre energidata på en letforståelig måde for beboerne i dagligdagen med ændret energiadfærd til følge.

Plan C-partnerne i projektet arbejder fremadrettet på en digital løsning med en skærm til visning af energiforbrug, der skal afprøves i en bolig i Tranevænget eller Tranehaven. Beboernes behov og ideer vil blive indarbejdet i visualiseringsløsningen.

Af Lene Ulsted Carlsen