Hver morgen varmes 8 mio. m2 op på Danmarks 1.510 folkeskoler. Tekniske løsninger har allerede øget energieffektiviteten mange steder, men en række partnere i Gate 21’s nyeste OPI-projekt stopper ikke her. De har rettet blikket mod de massive besparelser, der kan hentes ved at synliggøre for eleverne, hvordan deres daglige handlinger og vaner påvirker varmeforbruget.


Vinduet beder dig om at skrue ned for varmen
Ideen bag projektet er, at en skærm i klasseværelset viser sammenhænge mellem energiforbrug, indeklima og adfærd. Når et vindue står åbent, kan systemet f.eks. give information om, at det påvirker energiforbruget og opfordre eleverne til at skrue ned for termostaten imens. Og når CO2-niveauet er for højt, bliver eleverne gjort opmærksomme på, at de skal åbne vinduerne.


Unik kobling af partneres kompetencer
Gate 21 har netop indsendt projektansøgning til EUDP med vægt på projektets unikke kobling af teknik og brugeradfærd. Koblingen sker ved et innovativt match af en række projektpartneres kompetencer på området. Projektet kobler WindowMasters indeklimastyringssystem med Brunatas varmemålere og tilføjer et kommunikationsmodul, som synliggør sammenhængen mellem handling, indeklima og varmeforbrug hos energiens slutbrugere, som i dette tilfælde er eleverne på landets folkeskoler.


De tre kommuner, som deltager i projektet, har et ambitiøst mål om at bidrage til at uddanne en kommende “klimageneration”. Således vil eleverne tage deres nye viden med sig hjem i familien og videre på deres færd ud i verden.


Et konkurrencedygtigt koncept
Gate 21’s projektudvikler, Helene Hjort Knudsen, har udviklet projektet sammen med partnerne. Hun lægger vægt på, at projektet imødekommer et stigende behov:

“Det er en af de væsentlige udfordringer på markedet at udvikle tekniske løsninger, der også tager højde for brugeradfærd. Konceptet eksisterer ikke på markedet i dag – det kræver ikke store investeringer eller omfattende indgreb i bygningskroppen, og vi forventer, at det vil være konkurrencedygtigt i forhold til andre løsninger.”


Windowmaster og Brunata håber på at kunne introducere konceptet på det nordeuropæiske marked, hvor der er et lignende stort energiforbrug forbundet med opvarmning. Projektets resultater vil også kunne inspirere til projekter med fokus på andre brugergrupper og bygningstyper.


Projektansøgningen, der er blevet til i et Gate 21-samarbejde mellem Hvidovre, Københavns og Fredensborg kommuner, Skolernes Energiforum, SBi, WindowMaster, Brunata og Tricklestar, bliver behandlet hos EUDP i løbet af efteråret.


Af Laust Hallund